Hvis du skal bygge eller lave anlægsarbejde, som vil støje, støve og/eller lugte, så skal du anmelde det til os.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Når du vælger maskiner og indretter arbejdspladsen, skal du sikre, at naboer og andre bliver generet mindst muligt af støj og støv fra arbejdet.
 • Når du sandblæser og renser tag, skal du holde støv og affald inden for et afgrænset arbejdsområde.
 • Hvis der er risiko for støvgener, skal du vande, dække til eller lignende, for at afværge generne.

 • Hvilke aktiviteter skal jeg anmelde?

  Du skal anmelde aktiviteter, der støjer, støver eller larmer, som f.eks.:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivninger
  • Behandling af facader på bygninger
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Må jeg begynde arbejdet, når jeg har anmeldt?

  Nej. Du skal anmelde aktiviteten til os mindst 14 dage før arbejdet begynder.

 • Hvornår må vi lave det arbejde, der støjer/støver/lugter?


  Som udgangspunkt skal du lave arbejdet inden for almindelig arbejdstid, dvs. hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00.

  Du kan søge dispensation hos Teknik & Miljø til at udføre støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid.

Sidst opdateret: