Hvis du driver industri der har med olie og kemikalier at gøre, så gælder der særlige regler.

Sådan indretter du din virksomhed, så du undgår at forurene med olie og kemi

Du kan gøre risikoen for at forurene jord eller kloak meget mindre. Her er nogle enkle, praktiske råd og vejledninger, du kan bruge.

 • Hvordan skal jeg opbevare olie, kemikalier og farligt affald?

  Sørg for at tromler og dunke står på en egnet plads.

  • Pladsen skal have tæt bund. Det kan f.eks. være støbt beton eller en jernplade.
  • Pladsen skal have en opkant. Så kan spild og lækage ikke sive væk fra pladsen.
  • Pladsen skal være overdækket og afskærmet for regn og sne.

  Hent vores retningslinjer for at opbevare olie og kemikalier (PDF)

 • Hvordan skal jeg indrette en vaskeplads eller tankplads?

  Du skal sørge for at pladsen er egnet til det, hvis du vil tanke biler og andre køretøjer.

  På en vaskeplads er vandet ofte forurenet, så det må ikke komme direkte i kloakken.

  • Pladser til at vaske eller tanke skal have en tæt belægning f.eks. støbt beton.
  • Afløb fra pladsen skal ledes til en olieudskiller og sandfang.
  • Olieudskiller og sandfang skal have den korrekte størrelse.

  Hent vores retningslinjer for tankpladser og vaskepladser (PDF)

  Hent vores retningslinjer for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg (PDF)

 • Hvad skal jeg huske, hvis jeg har en olieudskiller?

  En olieudskiller kan tilbageholde olie fra vaskevand eller spildevand.

  Sørg for at din olieudskiller har den rigtige størrelse til mængden af vand og olie.

  Læs mere om olieudskillere her.

 • Hvordan skal jeg opbevare AdBlue?

  AdBlue sidestilles med øvrige kemikalier og skal håndteres og opbevares efter kommunens retningslinjer for ”Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier”.

  Palletanke (IBC-tanke), spændelågsfade eller enkeltvæggede tanke må ikke placeres direkte på flisebelægning, jord eller grus. En enkeltvægget beholder skal placeres på en egnet oplagsplads med tæt bund, opkant og under tag.

  Læs mere om AdBlue

Sidst opdateret: