Dette skal du være opmærksom på, når du opbevarer AdBlue og indretter din tankplads.

AdBlue benyttes i stigende grad på grund af nye miljøkrav om mindre forbrug fra dieselmotorer. Ved at anvende den såkaldte SCR-teknologi i dieselmotorer kan emissionskravene til udstødningsgassen overholdes. SCR-teknologien kræver AdBlue

 • Hvordan skal jeg opbevare AdBlue?

  Palletanke (IBC-tanke), spændelågsfade eller enkeltvæggede tanke må ikke placeres direkte på flisebelægning, jord eller grus. En enkeltvægget beholder skal placeres på en egnet oplagsplads med tæt bund, opkant og under tag.

  Hvis beholderen står indendørs og i sikker afstand fra gulvafløb og portåbning, kan opkanten undlades.

  Tanke til AdBlue kan være enkelt- eller dobbeltvæggede. Hvis de er enkeltvæggede kan en spildbakke eller en miljøstation være en praktisk løsning.

 • Hvad skal jeg være opmærksom på ved påfyldning og tankning?

  Påfyldning af beholdere kan udgøre en risiko for forurening, fordi:

  • man anvender en ”gammel” IBC-tank, som ikke kontrolleres f.eks. i forhold til tæthed
  • man overfylder sin tank eller spilder i forbindelse med påfyldning

   

  Tankning af AdBlue via pistol eller manuelt skal ske:

  • på en egnet tankplads med tæt bund
  • i en hal med støbt, tæt gulv uden afløb
  • på tank- og servicestationer
 • Hvilke krav er der til tankpladsen?

  Der stilles en række krav til belægningen og udformningen af en mindre tankplads:

  • Belægningen og arealet skal være tæt for at forebygge nedsivning af AdBlue til jorden. Pladsens belægning skal dimensioneres efter tung trafik.
  • Pladsens areal skal begrænses mest muligt for at begrænse den mængde af vand, der ledes til renseanlægget.
  • Pladsens areal skal være afgrænset med tilstrækkeligt høje kanter, der sikrer, at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen.
  • Beholderen skal placeres inde på pladsen. Pistolen må ikke kunne nå ud over pladsen.
  • Underjordiske tanke skal godkendes efter §19 i miljøbeskyttelsesloven.
 • Hvad er Adblue?

  AdBlue består af 32,5% urea og 67,5% vand og er ikke mærket som miljøfarligt produkt. Urea fremstilles syntetisk af ammoniak og CO2. AdBlue er en farveløs væske, der i princippet er flydende gødning.

  Stoffet kan gøre stor skade både i vandløb og renseanlæg, hvis det slipper ud.

  Hvis der slipper 1.000 liter AdBlue ud i kloakken, belaster det renseanlægget lige så meget som husspildevand fra 12.000 personer. Hvis AdBlue slipper ud på jord, grus eller græs, kan det bliver udvasket til vandløb bl.a. via drænrør. Høje koncentrationer af AdBlue i vandløb udgør en risiko for dyrelivet, da urea er iltforbrugende.

Sidst opdateret: