17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Tilmeld din virksomhed til ordningen for klinisk risikoaffald

Affaldets karakter gør, at der gælder særlige regler for, hvordan affaldet skal pakkes og opbevares, samt hvordan det skal destrueres

Du skal

  1. Virksomhedens NemID - medarbejdersignatur
  2. Virksomhedens CVR nummer

Sådan gør du

  1. Log in med NemID
  2. Find din virksomheds CVR nr i listen
Tilmeld din virksomhed til ordningen for klinisk risikoaffald Kræver
Sidst opdateret: 03. oktober 2019