Er du generet af røg, støj, lugt eller støv ​fra din nabo, en virksomhed eller landbrug? Tal med dem først

De fleste gange er den nemmeste og hurtigste løsning, at du taler med dem der forårsager genen, da de måske ikke er bevidste om problemet.

Nogle gener kan begrænses med miljøbeskyttelsesloven. Men nogle gange giver loven os ikke grundlag til at begrænse eller forbyde det, der generer dig.

At involvere Vejle Kommune bør være den sidste udvej. Der er ingen sikkerhed for, at Vejle Kommune kan løse konflikten og resultatet kan ende med en løsning, som du synes er dårligere, end hvis I havde aftalt en løsning sammen.

Sagsbehandlingstid

Klagesager kan ofte have længere sagsbehandlingstid, så du kan ikke forvente at genen bliver afhjulpet straks efter at du har indsendt klagen.
Vi opfordrer derfor til, at du tager en dialog med dem der forårsager genen.

Gener fra røg fra naboens brændeovn

 • Tips til kontakt med naboen

  • Prøv at finde en løsning sammen med din nabo, hvis røgen generer dig
  • Tag kontakt til naboen når røgen er slem, det kan gøre det nemmere at opnå forståelse fra naboens side
 • Sådan fyrer man bedst op

  Hvis du eller naboen er i tvivl om hvordan der bedst fyres op i brændeovnen, kan I læse en artikel fra bolius.dk her.

 • Hvis ejeren af skorstenen, hvor røgen kommer fra ikke vil samarbejde

  Er der en grundejerforening, så er det en mulighed at kontakte dem; og hvis det ikke løser problemet, kan du sende en klage over genen til Vejle Kommune.

Det støjer, hvad kan du gøre

 • Før at du kontakter Vejle Kommune

  • Find ud af hvor støjen kommer fra.
  • Tal med ejeren af stedet og om hvorvidt genen er midlertidig og/eller kan reduceres.
  • Før der sendes en klage, bør det undersøges om der er mulighed for at problemstillingen kan løses, uden at der bliver sendt en klage.
 • Hvis den der forårsager genen ikke vil samarbejde

  Er der en grundejerforening, så er det en mulighed at kontakte den; og hvis det ikke løser problemet, kan du sende en klage over genen til Vejle Kommune.

Det lugter meget, hvad kan du gøre

 • Vejle Kommune anbefaler at du først

  • Finder ud af hvor lugten kommer fra.
  • Tal med ejeren af stedet og om hvorvidt genen er midlertidig og/ eller kan reduceres.
  • Før der sendes en klage, er muligheder for at genen kan løses, uden at der bliver sendt en klage.
 • Hvis der forårsager lugten ikke vil samarbejde

  Er der en grundejerforening, så er det en mulighed at kontakte dem; og hvis det ikke løser problemet, kan du sende en klage over genen til Vejle Kommune

Det støver meget, hvad kan du gøre

 • Vejle Kommune anbefaler at du først

  • Tag kontakt til dem, som er årsagen til, at det støver
  • Tal med ejeren af stedet og om hvorvidt genen er midlertidig og/eller kan reduceres
 • Hvis den der forårsager genen ikke vil samarbejde

  Er der en grundejerforening, så er det en mulighed at kontakte den; og hvis det ikke løser problemet, kan du sende en klage over genen til Vejle Kommune.

Når du har sendt klagen til os

 • Hvordan behandler Vejle Kommune klagen?

  • Når klagen er sendt, anbefaler vi, ad der laves en logbog på minimum 14 sammenhængende dage, som sendes til industri@vejle.dk.
   Hvis der ikke sendes en logbog, eller klageren i øvrigt ikke medvirker til at belyse sagen yderligere, vil kommunen vurdere, om ikke klagesagen skal lukkes.
  • Sagen vurderes ud fra de oplysninger, du har sendt til os. Hvis der er behov for flere oplysninger, kontakter vi dig.
  • Udfaldet af en klagesag kan være, at det vurderes, at genen har underordnet miljømæssig betydning. Sker det, vil kommunen vurdere, om sagen skal lukkes
 • Kan andre se min klage og kan jeg klage anonymt?

  Vi har notatpligt, og derfor indgår oplysningerne fra din klage i klagesagen.

  Alle har mulighed for at søge aktindsigt i sagen. Der kan undtagelsesvis være særlige forhold, der taler mod udleveringen af disse oplysninger.

  Vi behandler anonyme klager, hvis det omhandler en decideret lovovertrædelse. Hvis du klager anonymt, kan vi ikke oplyse om, hvordan vi har håndteret sagen. Vi kan heller ikke oplyse om det videre forløb i sagen.

Sidst opdateret: