Har du en virksomhed, der kan påvirke miljøet og omgivelserne med støv, støj eller kemi, skal vi fører tilsyn med din virksomhed.

Tilsynsrapporter efter miljøtilsyn

Når vi har været på tilsyn hos en virksomhed laver vi en tilsynsrapport, som vi sender til virksomheden. Rapporten fortæller om vi har konstateret forurenet jord, og om vi har meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Vi er forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne. Dem kan du se her på siden. Du kan søge aktindsigt i de øvrige oplysninger, som vi har omkring de enkelte tilsyn. Der er dog nogle begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 • Fører I miljøtilsyn på min virksomhed?

  Måske. Vi fører tilsyn med de virksomheder og aktiviteter, der er nævnt i Miljøministeriets bekendtgørelsen om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse.

  Vi laver en miljørisikovurdering, når vi fører tilsyn. Den dækker virksomhedens systematik og om virksomheden følger reglerne på miljøområdet. Den ser også på hvor virksomheden er placeret i forhold til grundvand og boliger.

 • Hvordan foregår et miljøtilsyn?

  • Tilsynet sker på et aftalt tidspunkt
  • Vi får en rundvisning inde og ude på din virksomhed
  • Vi gennemgår din miljøgodkendelse eller afledningstilladelse, hvis du har en
  • Vi holder fokus på hvordan du lagrer og skaffer olie, kemi og affald bort
  • Vi tager også en mere generel snak om renere teknologi i din branchen

Tilsynsrapporter 2016

Tilsynsrapporter 2015

Sidst opdateret: