Virksomheder der kan påvirke miljø og nærområde med støv, støj eller kemi skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen stiller krav til virksomhedens indretning, drift og anvendelse af renere teknologi (BAT).

Information om miljøgodkendelse og VVM

 • Skal min virksomhed miljøgodkendes?

  Udvalgte erhvervsaktiviteter skal miljøgodkendes inden opstart.

  De godkendelsespligtige virksomhedstyper er nævnt i bilag 1 & 2 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed:

  Læs om godkendelse af listevirksomhed hos Retsinformation

 • Ansøg om miljøgodkendelse

 • Særligt for maskinværksteder på 1000 m2

  Et maskinværksted skal ikke miljøgodkendes men anmeldes før etablering, udvidelse eller ændret produktion.

  Anmeld aktiviteten via Byg & Miljø

 • VVM ansøgning

  Hvis der skal udføres en VVM screening i forbindelse med din ansøgning om miljøgodkendelse, skal ansøgningen ske via Byg & Miljø

 • Servicemål for sagsbehandlingstid

  Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 2015 en aftale om servicemål for sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af virksomheder.

  Servicemålet er

  • 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder(bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen)
  • 200 dage for store og komplekse virksomheder(bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen)

  Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der truffet en afgørelse i sagen - fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger udover 7 dage.

  I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette indgår i de opstillede servicemål. Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

 • Miljøtilsynsplan

  Kommunen skal have en plan for miljøtilsyn med virksomheder/landbrug. 

  Tilsynsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Hvilket geografisk område der føres miljøtilsyn i.
  • Liste med IED-virksomheder og landbrug
  • Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/landbrug giver anledning til

  Miljøtilsynsplanen

 • Årsindberetning

  Vores tilsyns- og godkendelsesindsats skal indberettes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Der laves en samlet indberetning for landbrug og virksomheder. Herudover sker der en særskilt indberetning for IED-virksomheder.

  Du kan læse mere om Vejle Kommunes tilsynsberetninger her

   

   

   

Sidst opdateret: