Miljøgodkendelse og VVM

Virksomheder der kan påvirke miljø og nærområde med støv, støj eller kemi skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen stiller krav til virksomhedens indretning, drift og anvendelse af renere teknologi (BAT).

 • Information om miljøgodkendelse og VVM

 • Skal min virksomhed miljøgodkendes?

  Udvalgte erhvervsaktiviteter skal miljøgodkendes inden opstart.

  De godkendelsespligtige virksomhedstyper er nævnt i bilag 1 & 2 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed:

  Læs om godkendelse af listevirksomhed hos Retsinformation

 • Ansøg om miljøgodkendelse

  Du kan søge om miljøgodkendelse via den digitale ansøgningsportal Byg & Miljø

 • Særligt for maskinværksteder på 1000 m2

  Et maskinværksted skal ikke miljøgodkendes men anmeldes før etablering, udvidelse eller ændret produktion.

  Anmeld aktiviteten via Byg & Miljø

 • VVM ansøgning

  Hvis der skal udføres en VVM screening i forbindelse med din ansøgning om miljøgodkendelse, skal ansøgningen ske via Byg & Miljø

 • Servicemål for sagsbehandlingstid

  Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 2015 en aftale om servicemål for sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af virksomheder.

  Servicemålet er

  • 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder(bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen)
  • 200 dage for store og komplekse virksomheder(bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen)

  Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der truffet en afgørelse i sagen - fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger udover 7 dage.

  I behandlingen af en godkendelse kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette indgår i de opstillede servicemål. Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

 • Miljøtilsynsplan

  Kommunen skal have en plan for miljøtilsyn med virksomheder/landbrug. 

  Tilsynsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om:

  • Hvilket geografisk område der føres miljøtilsyn i.
  • Liste med IED-virksomheder og landbrug
  • Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/landbrug giver anledning til

  Miljøtilsynsplanen

 • Årsindberetning

  Vores tilsyns- og godkendelsesindsats skal indberettes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Der laves en samlet indberetning for landbrug og virksomheder. Herudover sker der en særskilt indberetning for IED-virksomheder.

  Du kan læse mere om Vejle Kommunes tilsynsberetninger her

   

   

   

Sidst opdateret: 14. juni 2019