Se alle priser og gebyrer for erhverv og kommunale virksomheder

Erhvervsgebyrer

I perioden 1. januar – 27. februar 2023 er taksten på det genanvendelige pristalsregulerede 2022-takster.

Fra 27. februar 2023 sker der ændringer i standardløsningen, takster og tømmefrekvenser. De nye takster fremgår nedenfor.

Klinisk risikoaffald

Gebyr for klinisk risikoaffald afregnes direkte med Vejle Kommunes indsamler, som i 2020 er Stena Miljø. Priserne reguleres efter Danmarks Statistik, 3. kvartals indeks beregnet for lastvognskørsel. 

Hvad dækker gebyrerne?

Administrationsgebyr

Som konsekvens af et nyligt vedtaget lovforslag må kommunerne ikke længere opkræve administrationsgebyr ved virksomhederne. Det er derfor heller ikke længere nødvendigt at søge om fritagelse for betaling af erhvervsgebyrer.

Dagrenovationsgebyr

Gebyret dækker udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af dagrenovationslignende affald, og gebyret afhænger af, hvor mange skraldespande, virksomheden har, hvor store de er og hvor ofte, de bliver tømt.

Virksomheder, som har tilmeldt sig dagrenovationsordningen med et CVR-nummer, opkræves gebyr for dagrenovation sammen med administrationsgebyret. Virksomheder som ikke er tilmeldt ordningen med et cvr-nummer, bliver opkrævet dagrenovationsgebyr hos grundejeren via ejendomsskatten.

Genbrugspladsgebyr

Gebyret dækker udgifter til håndtering og afsætning af affald modtaget på genbrugspladserne. Gebyret betales hver gang virksomheden benytter genbrugspladsen, og forudsætter at virksomheden er tilmeldt G'Bizz ordningen.

Læs mere om G'Bizz ordningen.

Administrationsgebyr for olie- og benzinudskillere og sandfang

Dette gebyr skal betales af tilmeldte brugere af ordningen. Gebyret dækker udarbejdelse af regulativ og udbudsmateriale, samt den løbende administration af tømningsordningen.
Alle olieudskillere, benzinudskillere og sandfang skal tømmes og kontrolleres mindst en gang om året. Herudover betales der et tømningsgebyr direkte til indsamleren.

Gebyr for klinisk risikoaffald

Dette gebyr skal betales af brugere af ordningen og dækker rådgivning, afhentning, behandling af affaldet mv. Gebyret betales direkte til indsamleren.

 • Hvordan modtager min virksomhed opkrævningen af affaldsgebyrer?

  Når vi skriver til dig vedrørende din virksomhed, sender vi til virksomhedens digitale postkasse. 

  Det betyder, at så snart du har et CVR-nummer - hvad enten det er til en virksomhed eller en forening - skal du modtage post fra offentlige myndigheder som Digital Post.

 • Er min virksomhed automatisk fritaget fra digital post, hvis jeg er selv er fritaget?

  Så snart du har et CVR-nummer - hvad enten det er til en virksomhed eller en forening - skal du modtage post fra offentlige myndigheder som Digital Post. Det gælder også, selv om du som privatperson er fritaget fra at modtage Digital Post. De to ting har nemlig ikke noget med hinanden at gøre.

 • Kan min virksomhed eller forening blive fritaget for digital post fra Ressourcer & Genbrug?

  Din virksomhed eller forening kan kun i ganske særlige tilfælde fritages fra at modtage post fra det offentlige som Digital Post. 

  Her kan kan du læse om, hvad der skal til, for at din virksomhed eller forening kan blive fritaget. 

 • Hvordan bestiller jeg en Medarbejder signatur (NemID til virksomheder)

  Du bestiller din medarbejder signatur direkte på: www.medarbejdersignatur.dk 

 • Hvad skal jeg betale, hvis min virksomhed er startet op i år?

  Fra 1/1-2019 skal virksomhederne ikke længere betale administrationsgebyr.

  Hvis du benytter en kommunal affaldsordning, skal virksomheden betale for ordningen. Henvendelse om tilmelding til henholdsvis dagrenovationsordningen og genbrugspladserne skal ske på tlf. 76 81 28 00.

 • Min virksomhed er flyttet til en anden kommune inden 1. januar i opkrævningsåret, skal jeg så betale?

  Du kan ændre dine oplysninger på www.virk.dk.

  Fra 1/1-2019 skal virksomhederne ikke længere betale administrationsgebyr.

  Vær opmærksom på de særlige regler for betaling for brug af dagrenovationsordningen og genbrugspladsordningen.

 • Hvorfor skal min branche betale affaldsgebyrer?

  Fra 1/1-2019 skal virksomhederne ikke længere betale administrationsgebyr.

 • Hvor får Ressourcer & Genbrug oplysningerne om min virksomhed?

  Ressourcer & Genbrug henter oplysninger om virksomhederne fra Det centrale virksomhedsregister CVR. Oplysningerne trækkes pr. 1. januar i opkrævningsåret, så dataene er så opdaterede som overhovedet muligt. Se dine oplysninger på www.data.virk.dk

  Virksomheden skal selv indberette og opdatere oplysninger om virksomheden. Det gælder både branchekode, p-nummer, navneændring, adresseændring og eventuel lukning af virksomheden. Det er derfor en god idé at opdatere oplysningerne i CVR mindst en gang om året. Du kan ændre virksomhedens oplysninger i CVR på www.virk.dk

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: