Dagrenovation - Restaffald

Dagrenovation (restaffald) ugetømning

140 liter enkeltrumsbeholder 1.327,20 kr. ekskl. moms
190 liter enkeltrumsbeholder 1.537,60 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 1.737,60 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder 2.404,00 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder 4.135,20 kr. ekskl. moms

Dagrenovation (restaffald) 14-dages tømning

140 liter enkeltrumsbeholder 721,60 kr. ekskl. moms
190 liter enkeltrumsbeholder 827,20 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 929,60 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder 1.295,20 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder 2.230,40 kr. ekskl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads. Prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand.

Beholder - Indtil 30 m. fra skel Tømmefrekvens  
140/190/240/370/660 liter Ugetømning 274,40 kr. ekskl. moms
140/190/240/370/660 liter 14-dags tømning 148,00 kr. ekskl. moms

 

Beholder - 30-60 m. fra skel Tømmefrekvens  
140/190/240/370/660 liter Ugetømning 542,40 kr. ekskl. moms
140/190/240/370/660 liter 14-dags tømning 282,40 kr. ekskl. moms

Ekstra tømning

Ekstratømning af beholder pr. adresse uanset beholdertype og størrelse 785,60 kr. ekskl. moms

Ændring/udskiftning af beholder

Udskiftning til større eller mindre beholder, tilmelding og afmelding af ekstra beholder, inkl. afmelding/hjemtagning af beholder ved virksomhedsophør eller udmeldelse af den kommunale ordning. 207,20 kr. ekskl. moms

Øvrige ordninger og services

Genbrugspladsgebyr G’Bizz

Takst pr. besøg pr. affaldsbærende enhed 178,00 kr. ekskl. moms
Pris pr. kilo for faligt affald 9,10 kr. ekskl. moms
Ekstraordinært administrationsgebyr 50,00 kr. ekskl. moms

Olie- og benzinudskiller og sandfang

Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie-benzinudskillere og sandfang.

Administrationsgebyr 331,00 kr. ekskl. moms

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 372,20 kr. ekskl. moms pr. time

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler trods påmindelse af AffaldGenbrug 827,20 kr. ekskl. moms pr. time

Anvendes i tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald.

Services, der afregnes direkte med kommunens indsamler

Klinisk risikoaffald

Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden og behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt. Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler.

Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller og sandfang

Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.

Kontakt Ressourcer & Genbrug - Administration og kundecenter

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

Fremmøde

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Sidst opdateret: