Affaldstakster for kommunale virksomheder og institutioner

Alle kommunale virksomheder og institutioner i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (organisk affald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast og papir). Det er valgfrit, om man vil have dagrenovationsbeholderen tømt hver uge eller hver anden uge. Beholderen til genanvendeligt affald tømmes hver 4. uge.

Kommunale virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladerne, kan tilmelde sig G’Bizz ordningen.
Læs mere på: www.vejle.dk/gbizz

På siden her finder du også priser for tilkøbsordningen for haveaffald og andre ydelser som ekstra tømning og afhentning af beholdere fra standplads.

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Administrationsgebyr

Administrationsgebyr pr. virksomhed/institution 298,40 kr. ekskl. moms

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 10,40 kr. ekskl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) ugetømning

240 liter rumdelt beholder 1.364,80 kr. ekskl. moms
370 liter rumdelt beholder 1.745,60 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 1.737,60 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 2.404,00 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 4.135,20 kr. ekskl. moms

Dagrenovation (organisk/restaffald) 14-dagstømning

240 liter rumdelt beholder 896,00 kr. ekskl. moms
370 liter rumdelt beholder 1.112,00 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 929,60 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 1.295,20 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder (kun restaffald) 2.230,40 kr. ekskl. moms

Afstandstillæg - dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads. Prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand.

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
240/370/660 liter Indtil 30 meter Ugetømning 274,40 kr. ekskl. moms
240/370/660 liter Indtil 30 meter 14-dags tømning 148,00 kr. ekskl. moms
240/370/660 liter 30 til 60 meter Ugetømning 542,40 kr. ekskl. moms
240/370/660 liter 30 til 60 meter 14-dags tømning 282,40 kr. ekskl. moms

Genanvendeligt (metal/plast og papir) 13 årlige tømninger

240 liter rumdelt beholder 389,60 kr. ekskl. moms
370 liter rumdelt beholder 503,20 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 573,60 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder 864,00 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder 1.512,00 kr. ekskl. moms

Afstandstillæg - genanvendeligt affald

Afhentning af beholder fra standplads. Prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand.

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
240/370/660 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 74,40 kr. ekskl. moms
240/370/660 liter 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 141,60 kr. ekskl. moms

Øvrige ordninger (Obligatoriske)

Afhentning af farligt affald (rød kasse) og afhentning af storskrald (bestilleordning) 167,00 kr. ekskl. moms

Tilkøbsordninger - Haveaffald og pap

Tømning af haveaffaldsbeholder (tilmeldeordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Ny beholder kan ikke købes) 255,20 kr. ekskl. moms
240 liter beholder 268,80 kr. ekskl. moms
370 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Ny beholder kan ikke købes) 303,20 kr. ekskl. moms
660 liter beholder 456,80 kr. ekskl. moms

Afstandstillæg - Haveaffald

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 188,80 kr. ekskl. moms
660 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 188,80 kr. ekskl. moms
190/240/370 liter 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 188,80 kr. ekskl. moms
660 liter 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 188,80 kr. ekskl. moms

Køb af ny beholder til haveaffald

240 liter beholder 400,00 kr. ekskl. moms
660 liter beholder 1.040,00 kr. ekskl. moms

Beholder til pap

660 liter beholder til pap 331,20 kr. ekskl. moms

Afstandstillæg - pap

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
660 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 92,00 kr. ekskl. moms
660 liter 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 167,20 kr. ekskl. moms

Andre ydelser

Ekstra tømning

Ekstratømning af beholder til dagrenovation eller genanvendeligt affald 785,60 kr. ekskl. moms
Ekstratømning af beholder til haveaffald eller pap 186,40 kr. ekskl. moms

Udskiftning/ændring af beholder

Ændring til større eller mindre beholder - inkl. levering 207,20 kr. ekskl. moms

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 83,20 kr. ekskl. moms
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 248,00 kr. ekskl. moms

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk, brand eller bortkommet pga. tyveri.

240 liter beholder rumdelt 440,00 kr. ekskl. moms
370 liter beholder rumdelt 608,00 kr. ekskl. moms
240 liter enkeltrumsbeholder 400,00 kr. ekskl. moms
370 liter enkeltrumsbeholder 520,00 kr. ekskl. moms
660 liter enkeltrumsbeholder 1.040,00 kr. ekskl. moms

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) - Kontakt Ressourcer & Genbrug.

Særgebyr 1

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil.

Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 372,80 kr. ekskl. moms pr. time

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler trods påmindelse af AffaldGenbrug. 827,20 kr. ekskl. moms

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald.

Kontakt Ressourcer & Genbrug - Administration og kundecenter

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

Fremmøde

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Sidst opdateret: