Fritagelse for erhvervsgebyrer

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale affaldsgebyrer. I særlige tilfælde kan virksomheder blive fritaget for betaling af affaldsgebyrer.

Ansøgningsfristen er udløbet, og du kan ikke længere søge fritagelse.

 • Hvordan bestiller jeg en digital signatur (NemID) til min virksomhed?

  Du bestiller virksomhedens digitale signatur på: www.medarbejdersignatur.dk

  Se en vejledning til bestilling af medarbejder signatur her.

   

 • Kan jeg bruge mit private NemID til min virksomhed?

  Du kan som virksomhedsejer bruge dit private NemID, når du skal tjekke din virksomheds digitale post, hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed. Det samme gælder, hvis du som ejer har fuld rettighed til at tegne virksomheden, der f.eks. kan være et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Er du i tvivl, så find ud af, om du kan bruge dit private NemID til din virksomhed her.

  Du skal stadig bruge medarbejdersignaturen, hvis der er andre, ud over dig som virksomhedsejer, der indberetter til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

 • Kan jeg søge fritagelse for affaldsgebyr?

  Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale affaldsgebyrer.

  I særlige tilfælde kan virksomheder blive fritaget for betaling af affaldsgebyrer. I Affaldsbekendtgørelsen er fastsat regler for, hvilke virksomheder der kan eller skal fritages.

  Branchekode
  Nogle virksomheder er automatisk fritaget for betaling af affaldsgebyrer forudsat de ikke benytter en kommunal indsamlingsordning. De gælder for udvalgte branchekoder, hvor der på p-nummer adressen er 0-1 ansatte.

  Branchekoderne fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 8.

  Virksomhedsform
  Der er fritagelse for nogle udvalgte virksomhedsformer, hvor der på p-nummer adressen er 0 ansatte.

  Virksomhedsformerne fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 9.

  Omsætning/lønsum
  Virksomheder med en omsætning/lønsum under 300.000 kr. i det indkomstår, der ligger to år forud for gebyråret kan søge om fritagelse.

  Ved lønsumsregistrerede virksomheder, opgøres omsætningen som summen af lønsum og driftsudgifter. Det kan gælde for f.eks banker, forsikringsselskaber, tandlæger og læger.

  Nystartede virksomheder (virksomhed, der er startet året før gebyrstart)  

  Nystartede virksomheder, der endnu ikke er kommet i gang med en egentligt produktion, og som derfor ikke producerer affald, kan fritages efter ansøgning, hvis kommunen efter en konkret vurdering kan lægge til grund, at der ikke er affald.

  Endelig kan virksomheder søge fritagelse, hvis der ikke er aktivitet i virksomheden i hele det år, hvor der søges fritagelse. I disse tilfælde kan kommunen efter en konkret vurdering lægge til grund, at der ikke er affald. En virksomhed uden aktivitet kan f.eks. være en virksomhed, der er inaktiv hele året på grund af sygdom, afvikling eller lignende. Dette kan også gælde for nystartede virksomheder.

  Generelt gælder, at der opkræves gebyr, hvis affaldsvirksomheden benytter ordninger i Vejle Kommune.

 • Hvad sker der, hvis jeg søger efter fristens udløb?

  Så kan du desværre ikke søge i denne omgang.

 • Jeg blev fritaget sidste år, er jeg så automatisk fritaget igen i år?

  Nej, fritagelse efter ansøgning gælder kun for ét år ad gangen. Der skal søges fritagelse for hvert opkrævningsår.

  Forholdene på din virksomhed kan have ændret sig, så virksomheden ikke længere berettiget til fritagelse.

 • Jeg kan ikke logge på virk.dk, hvad gør jeg?

  Det er vigtigt, at du bruger virksomhedens NemID - og ikke et personligt NemID. Hvis det ikke er problemet, findes der en del hjælpe at hente på Virk's hjemmeside. Her kan du læse, hvordan du eventuelt kan komme videre. Lykkes det ikke, er det muligt at få hjælp på biblioteket i Vejle.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er uenig i Vejle Kommunes afgørelse om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer?

  Hvis du anmoder om fritagelse for din virksomheds betaling af erhvervsaffaldsgebyr, behandles sagen af AffaldGenbrug, der også træffer afgørelsen. Sagen behandles i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

 • Kan jeg klage over afgørelsen?

  Nej, du kan ikke klage over et evt. afslag på fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr til en anden myndighed. Dette følger af affaldsbekendtgørelsens § 93.

 • Hvem fører tilsyn med, om kommunen overholder gældende lovgivning?

  Statsforvaltningen fører et generelt tilsyn med, om kommunerne overholder gældende lovgivning. Dette omfatter også reglerne vedrørende erhvervsaffaldsgebyret, og du har derfor mulighed for at indbringe en afgørelse for Statsforvaltningen. Der skal bemærkes, at Statsforvaltningen ikke er en klageinstans, og den beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

 • Kan afgørelsen prøves ved domstolen?

  AffaldGenbrugs afgørelser om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr kan desuden indbringes for domstolene. Dette sker ved, at du anlægger et civilt søgsmål. Du skal være opmærksom på, at der gælder en tidsfrist for at anlægge en retssag. Sagen skal anlægges inden 6 måneder fra, at AffaldGenbrug har meddelt sin afgørelse. Dette følger af miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag 8-15.00
 • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag 8-15.30
 • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 07. november 2018