Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Anmeld dit­ byggeaffald

Før du går i gang med renovering eller nedrivning af en bygning, skal du anmelde til AffaldGenbrug, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er.

Genanvendeligt materiale skal sorteres fra til genanvendelse. Der skal endvidere tages højde for, at en række af de materialer, der gennem tiden har været anvendt i byggerier, indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det vil sige, at det affald der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsarbejde i nogle tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

Derved sikrer man, at bygge- og anlægsaffaldet ikke indeholder miljøfarlige stoffer, hvis de skal genanvendes. Miljøskadelige stoffer i en bygning skal identificeres, sorteres fra og bortskaffes (miljøsanering) til en godkendt modtager, inden du kan påbegynde nedrivningen eller renoveringen.

 • Hvilke stoffer skal jeg tage prøver af?

  Du skal som hovedregel tage prøver for følgende stoffer:

  • PCB
  • Klorparaffiner
  • Bly
  • Cadmium
  • Chrom
  • Kobber
  • Nikkel
  • Zink
  • Kviksølv
  • PAH (Tjærestoffer)

  Afhængig af resultaterne i den første prøvetagning kan det forekomme, at Vejle Kommune forlanger udtagning af supplerende prøver til videre analyse.

 • Hvornår skal jeg anmelde byggeaffald?

  Du skal foretage anmeldelse:

  • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt (og det gør man let)hvis dit bygge- eller anlægsprojektet omfatter mere end 10 kvm. Det gælder uanset hvor meget, affaldet vejer.  
  • Hvis dit bygge- eller anlægsprojekt er omfattet af anmeldelsespligten - og hvis dit projekt omfatter en bygning, der er opført eller ombygget i perioden 1950 - 1977 - skal du desuden altid foretage en PCB screening
 • Hvornår skal jeg anmelde mit byggeprojekt?

  Du skal anmelde dit byggeprojekt senest 14 dage før, du går i gang med projektet.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag 8-15.00
 • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag 8-15.30
 • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 15. marts 2018