Anmeld dit­ byggeaffald

Hvis dit byggeri er over 10 m2, eller hvis mængden af affald er over 1 ton, skal du anmelde det til AffaldGenbrug, inden du går i gang med renovering eller nedrivning.

Genanvendeligt materiale skal sorteres fra til genanvendelse. Der skal endvidere tages højde for, at en række af de materialer, der gennem tiden har været anvendt i byggerier, indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Det vil sige, at det affald der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsarbejde i nogle tilfælde skal klassificeres som farligt affald.

Derved sikrer man, at bygge- og anlægsaffaldet ikke indeholder miljøfarlige stoffer, hvis de skal genanvendes. Miljøskadelige stoffer i en bygning skal identificeres, sorteres fra og bortskaffes (miljøsanering) til en godkendt modtager, inden du kan påbegynde nedrivningen eller renoveringen.

 • Hvilke stoffer skal jeg tage prøver af?

  Du skal som hovedregel tage prøver for følgende stoffer:

  • PCB
  • Klorparaffiner
  • Bly
  • Cadmium
  • Chrom
  • Kobber
  • Nikkel
  • Zink
  • Kviksølv
  • PAH (Tjærestoffer)

  Afhængig af resultaterne i den første prøvetagning kan det forekomme, at Vejle Kommune forlanger udtagning af supplerende prøver til videre analyse.

 • Hvornår skal jeg anmelde byggeaffald?

  Du skal foretage anmeldelse:

  • hvis du samlet set skaber mere end 1 ton affald i forbindelse med dit bygge- eller anlægsprojekt (og det gør man let)hvis dit bygge- eller anlægsprojektet omfatter mere end 10 kvm. Det gælder uanset hvor meget, affaldet vejer.  
  • Hvis dit bygge- eller anlægsprojekt er omfattet af anmeldelsespligten - og hvis dit projekt omfatter en bygning, der er opført eller ombygget i perioden 1950 - 1977 - skal du desuden altid foretage en PCB screening
 • Hvornår skal jeg anmelde mit byggeprojekt?

  Du skal anmelde dit byggeprojekt senest 14 dage før, du går i gang med projektet.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag 8-15.00
 • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag 8-15.30
 • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 26. september 2018