Byggeaffald­ til specialbehandling

Har du affald, der kræver special-behandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde.

Disse affaldstyper kræver special-behandling, så miljøet skånes, og flest mulige materialer går til genanvendelse:

 • Batterier
 • Blyakkumulatorer
 • Byggeaffald med PCB, der indeholder mere end 50 ppm
 • Byggeaffald med bly, der indeholder mere end 2500 ppm
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Eternit med og uden asbest
 • Forurenet jord
 • Fugemasse og kit
 • Planglas
 • Olie og kemikalieaffald
 • Køle og frysemøbler
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Maling og malingsrester
 • Spraydåser
 • Støvende asbest
 • Termoruder
 • Træ, støvende (savsmuld)

Flydende farligt affald skal så vidt muligt opbevares og afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere, og det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
 • Telefontid
 • Mandag-torsdag 8-15.00
 • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-torsdag 8-15.30
 • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 07. marts 2017