Har du affald, der kræver specialbehandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde.

Specialbehandling

Har du affald, der kræver specialbehandling, skal du sortere det fra - også selv om det kun drejer sig om en lille mængde. Disse affaldstyper kræver specialbehandling, så miljøet skånes, og flest mulige materialer går til genanvendelse:

 • Byggeaffald med PCB (<50 ppm)
 • Byggeaffald der indeholder skadelige stoffer (tungmetaller)
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Eternit med og uden asbest
 • Forurenet jord
 • Fugemasse og kit
 • Planglas
 • Olie og kemikalieaffald
 • Køle og frysemøbler
 • Lysstofrør og lavenergipærer
 • Støvende asbest
 • Termoruder
 • Træ, støvende (savsmuld)

Flydende farligt affald skal så vidt muligt opbevares og afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere, og det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder.

Forbrænding

Affald, der skal til forbrænding, må ikke indeholde farligt affald, genanvendeligt affald eller affald, der skal til deponi.

Byggeaffald, der skal til forbrænding skal sorteres i stort og småt brændbart. Affaldet må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende.

Disse affaldstyper skal til forbrænding:

 • Byggeaffald med PCB, (Over 0,1ppm, men mindre end 50 ppm)
 • Byggeaffald med bly (Over 40 ppm, men mindre end 2500 ppm)
 • Famingo
 • Linoleum
 • Gulvbelægninger
 • Pap (forurenet)
 • Tapet
 • Træ (støvende)
 • Troldtektplader
 • Vinylgulve

Deponi

Byggeaffald til deponi må ikke indeholde affald, der kan genanvendes eller farligt affald. Disse affaldstyper deponeres:

 • Brandhæmmende materialer
 • Byggeaffald med PCB, der indeholder mere end 0,1ppm, men mindre end 50 ppm
 • Byggeaffald med bly, der indeholder mere end 40 ppm, men mindre end 2500 ppm
 • Eternit med asbest (ikke støvende)
 • Fibergips klasse 1
 • PVC (blødt)
 • Vinylgulve m. PVC

Asbestaffald skal håndteres og afleveres på godkendte deponianlæg efter bestemte regler.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: