Hvis bygningen, anlægget eller dele heraf er opført eller renoveret i perioden fra 1950 - 1977, er der risiko for, at der kan være brugt materialer, som indeholder PCB

Hvis det er tilfældet, skal I få foretaget en screening, inden I går i gang med at bygge. Jævnfør § 78 stk. 3 i Affaldsbekendtgørelsen. Når du anmelder dit byggeprojekt til kommunen er der indbygget en PCB-screening i skemaet.

Hvis der svares ja til et eller flere af spørgsmålene i PVC-screeningen, skal der foretages en kortlægning af bygningen, anlægget eller dele heraf.

Kortlægningen skal jf. § 82 i Affaldsbekendtgørelsen indeholde:
1)  Bygherrens navn og adresse.
2)  Dato.
3)  Bygherrens underskrift.
4)  Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
5)  Dato for kortlægningen.
6)  Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
7)  Byggeår og eventuelle renoveringsår.
8)  Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
9)  Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
10)  Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
11)  Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
12)  Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.
13)  De forventede affaldsmængder og -typer.
14)  Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

  • Mandag til torsdag 8.00-15.00
  • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

  • Mandag til torsdag 8.00-15.30
  • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: