Nedrivnings- og renoveringsarbejder skaber hvert år store mængder af affald. Hovedparten af affaldet består af genanvendelige materialer, som man kan genanvende i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver.

Genbrug af byggematerialer

Du må genbruge dit byggeaffald til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil f.eks. mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer.

Genanvendelse af byggeaffald

For at genbruge eller genanvende dit affald uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og kildesorterede. Affaldet må heller ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

Du må genanvende dit byggeaffald og f.eks. bruge nedknust byggeaffald som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer ved opbygning af veje og pladser(hvis affaldet er rent og uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse). Det er dog ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

 • Hvilke typer affald skal sorteres til genanvendelse?

  • Asfalt
  • Byggeaffald med PCB, hvis det indeholder mindre end 0,1 ppm
  • Byggeaffald med bly, hvis det indeholder mindre end 40 ppm
  • Gips - nyt og gammelt
  • Glasflasker
  • Jern og metal
  • Ledninger og kabler
  • Natursten, beton og tegl
  • Pap (rent)
  • Plastfolie
  • PVC (hård)
  • Rockwool
  • Tagpap
  • Træ, spånplader m.v.
 • Kan tegl og beton genanvendes?

  Man må frit anvende ikke-forurenet og kildesorteret tegl og beton som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer.

  Kildesorteret betyder betonbrokker uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

  Affaldet må heller ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

 • Hvordan må jeg genanvende byggeaffald?

  Du må genanvende nedknust byggeaffald som alternativ til naturlige grus og stenmaterialer. Affaldet skal være knust i en størrelse svarende til det, det skal erstatte, f.eks. som stabilgrus. Derfor skal det nedknuses til max. ø90 mm.

  Materialerne må bl.a. anvendes til opbygning af veje og pladser.

  Det er ikke tilladt at anvende nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

  Normalt foretages kildesorteringen inden nedrivning af bygningen, idet det giver de bedste betingelser for en god sortering af de genanvendelige fraktioner. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor kildesorteringen med fordel kan ske på et sorteringsanlæg.

 • Hvordan kan jeg få undersøgt, om affaldet indeholder forurenede stoffer?

  Du kan få lavet en miljøteknisk gennemgang af bygningernes historie. Det sker evt. ved hjælp af den offentlige tilgængelige BBR-meddelelse, som indeholder oplysninger om bygningernes alder, og hvornår der er sket til- eller ombygninger.

  I det omfang det er muligt, skal det afdækkes, hvad bygningerne har været anvendt til. Det sker for at afdække mulige forureningskilder.

  Hvis ejendommen er opført eller til- og ombygget i de kritiske perioder, foretages en gennemgang af bygningen for asbest, PCB, bly og andre forurenende stoffer. Ved tvivltilfælde udtages der prøver til nærmere fastlæggelse af evt. forureninger.
  Resultat af kortlægningen danner grundlag for en miljøsanering.

 • Hvordan foretages en miljøsanering?

  En miljøsanering sker ofte i forskellige etaper.

  1. Først fjernes byggematerialer med farlige stoffer, fx asbestholdig rørisolering, PCB-holdig fugemasse, og tømning af CFC-holdige køleanlæg.

  2. Herefter demonteres bygningskomponenter som døre, vinduer, gulve, lofter og indre lette skillevægge.

  3. Hvis tegl og beton fra f.eks. vægge og gulve skal knuses og genanvendes, skal der først ske en afrensning af forureninger fra produktion og anden aktivitet, og overfladebelægninger som f.eks. lak, tjære og maling med indhold af miljøskadelige stoffer.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: