Hvilke typer affald kan genanvendes, hvis de er sorteret korrekt?

Genanvendeligt kildesorteret erhvervsaffald (affald egnet til materialenyttiggørelse) er affald, der er egnet til at genanvende f.eks. pap, papir, plastfolie, plastemballage, glas, vinduer og døre, genanvendeligt PVC, jern og metal, organisk affald herunder haveaffald, gips, træ, natursten, beton, tegl, asfalt mm., der sorteres på stedet, så det kan genanvendes.

 • Hvordan skal jeg sortere det genanvendelige erhvervsaffald?

  Det er virksomhedens ansvar at sortere sit affald, der hvor det opstår. Affaldet skal sorteres, så det sikres at det kan genanvendes. Det betyder, at affaldet skal sorteres, så kvaliteten af affaldet ikke forringes.

  Det er vigtigt, at affaldet holdes adskilt. Nogle affaldstyper kan dog blandes uden det medfører en dårligere genanvendelsesgrad. Det er kommunen, der klassificerer sammenblandinger af genanvendeligt affald, hvis virksomheden kan dokumentere, at der ikke sker en ringere genanvendelse af affaldet.

  Hvis du er i tvivl om sortering, kan du altid kontakte os.

 • Hvem må håndtere mit genanvendelige erhvervsaffald?

  Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, skal du selv indgå aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret.

  Affaldsregisteret er Miljøstyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere affald. Registeret er gældende for hele landet. Du finder Affaldsregisteret på Miljøstyrelsens hjemmeside (log ind med NemID).

  Vær opmærksom på, at hvis I som virksomhed vælger en transportør i Affaldsregisteret, har I som virksomhed ansvaret for, at affaldet håndteres efter de gældende regler. Hvis I vælger en indsamler overdrages ansvaret for affaldet til indsamleren i det øjeblik indsamleren overtager affaldet.

  Aflevering på genbrugspladserne

  Det sorterede affald kan også afleveres på genbrugspladserne, så skal du blot følge reglerne for brug af de kommunale genbrugspladser. Husk, at gemme din kvittering for aflevering. Så kan du altid dokumentere, hvad der er sket med dit affald.

 • Hvad er mine pligter, når det gælder genanvendeligt erhvervsaffald?

  Som virksomhed har du pligt til at kildesortere det genanvendelige affald og sikre, at affaldet genanvendes. 

  Du har også pligt til at bruge aktører, der er registreret i det nationale Affaldsregister eller alternativt at aflevere affaldet på en kommunal genbrugsplads.

  Du har pligt til efter anmodning at fremvise dokumentation for, hvordan affaldet er håndteret.

  Endelig skal du være opmærksom på, at genanvendeligt affald maksimalt må opbevares 1 år hos virksomheden.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: