17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Særlige udledninger

Direkte udledning af processpildevand fra virksomheder kræver en tilladelse. Procesvand kan fx være filterskyllevand fra et vandværk, forurenet overfladevand eller andet, som kan indeholde miljøfremmede stoffer.

Du skal

  1. Bruge NemID
  2. Oplyse typen af udledningen
  3. Oplyse navnet på recipienten (fx navn på vandløb)

Sådan gør du

  1. Log ind med NemID
  2. Angiv dine kontaktoplysninger
  3. Udfylde felterne
  4. Afvent kvittering på e-mail
Søg om tilladelse til udledning af særligt spildevand Kræver
Sidst opdateret: 07. januar 2020