Direkte udledning af processpildevand fra virksomheder kræver en tilladelse. Procesvand kan fx være filterskyllevand fra et vandværk, forurenet overfladevand eller andet, som kan indeholde miljøfremmede stoffer.

Du skal

  1. Bruge NemID
  2. Oplyse typen af udledningen
  3. Oplyse navnet på recipienten (fx navn på vandløb)

Sådan gør du

  1. Log ind med NemID
  2. Angiv dine kontaktoplysninger
  3. Udfylde felterne
  4. Afvent kvittering på e-mail
Sidst opdateret: