Børkop er beliggende med kort afstand til motorvejen via motortrafikvejen. Industrivej byder både på store og små virksomheder.

Erhvervsparcellerne udbydes til en mindstepris på 158 kr. med tillæg af moms. Prisen er inkl. tilslutningsbidrag til Vejle Spildevand for tilslutning til regn- og spildevand.
Tilbud afgives skriftligt ved indlevering af nedenstående købsaftale. Det afgivne tilbud må ikke være betinget og skal være angivet med et fast beløb.

Overtagelsesdagen skal ligge inden for en periode på 9 måneder fra tilbudsfristens udløb.
De udbudte parceller sælges efter til budsfristens udløb til højstbydende over den fastsatte mindstepris.

Købsaftalen skal udfyldes med følgende:

• Navn og adresse
• Eventuel selskabsbetegnelse, CVR nr. og dokumentation for tegningsret
• Parcel nr. og størrelse
• Ønsket overtagelsesdag
• Den tilbudte pris
• Underskrifter på sidste side

Tilbud fremsendes enten pr. mail til: trive@vejle.dk eller pr. post til:
Vejle Kommune
JURA
Skolegade 1, 3. sal
7100 Vejle

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 8 uger efter tidsfristen for indlevering af tilbud.
Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud på mindsteprisen eller derover, ligesom som Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Klik på grundene i kortet for at få flere informationer om ledige erhvervsbyggegrunde.

Sidst opdateret: