Arealerne udbydes til en mindstepris på 100 kr. med tillæg af moms. I prisen er indeholdt hovedledninger til spildevand og regnvand, stamvej, gadebelysning og byggemodningstilslutningsbidrag til spildevand, regnvand, el, vand og varme.

Køber må påregne, at dele af byggemodningsarbejderne først færdiggøres efter overtagelsesdagen, da køb er betinget af, at Vejle Byråd træffer beslutning om at bevilge den for handlen nødvendige supplerende byggemodning for området.

Tilbud afgives skriftligt ved indlevering af nedenstående købsaftale. Det afgivne tilbud må ikke være betinget og skal være angivet med et fast beløb.
Overtagelsesdagen skal ligge inden for en periode på 12 måneder fra tilbudsfristens udløb.


Købsaftalen skal udfyldes med følgende

  • Navn og adresse
  • Eventuel selskabsbetegnelse, CVR nr. og dokumentation for tegningsret
  • Ønsket overtagelsesdag
  • Den tilbudte pris
  • Underskrifter på sidste side

Tilbud fremsendes enten pr. mail til: trive@vejle.dk eller ksore@vejle.dk eller pr. post til: 

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1, 3. sal
7100 Vejle  


Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 12 uger efter tidsfristen for indlevering af tilbud.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud på mindsteprisen eller derover, ligesom som Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Klik på grundene i kortet for at få flere informationer om ledige erhvervsbyggegrunde.

Sidst opdateret: