Arealerne udbydes til en mindstepris på 200 kr. pr. m2 med tillæg af moms for facadejord og 150 kr. pr. m2. med tillæg af moms for øvrige grunde. 

I prisen er indeholdt hovedledninger til spildevand og regnvand, stamvej, gadebelysning og standardtilslutningsbidrag til spildevand, regnvand, el, vand og varme.

Tilbud afgives skriftligt ved indlevering af nedenstående købsaftale. Det afgivne tilbud må ikke være
betinget og skal være angivet med et fast beløb.

Overtagelsesdagen skal ligge inden for en periode på 6 måneder fra tilbudsfristens udløb.

Købsaftalen skal udfyldes med følgende: 

  • Navn og adresse
  • Eventuel selskabsbetegnelse, CVR nr. og dokumentation for tegningsret
  • Ønsket overtagelsesdag
  • Den tilbudte pris
  • Underskrifter på sidste side

Tilbud fremsendes enten pr. mail til: trive@vejle.dk eller ksore@vejle.dk eller pr. post til:    

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1, 3. sal
7100 Vejle

  
Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 8 uger efter tidsfristen for indlevering af tilbud.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud på mindsteprisen eller derover, ligesom som Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Sidst opdateret: