Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer. Testbil til Give 23. - 24. januar!


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Find en pri­vat byg­ge­grund til din virk­som­hed

Måske skal din virksomhed bygges på en af de mange byggegrunde, der sælges gennem private eller ejendomsmæglerne.

 • Give

 • Ryttervangen

  3.600 m² erhvervsgrund beliggende Ryttervangen 29, Give til salg. Pris kr. 270.000. Ejendommen er omfattet af lokalplan 035003, delområde C. Ifølge lokalplanen må delområdet anvendes til erhvervsformål.

  Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

  Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Kontakt
  Karsten Petersen, Colliers International

  Mail
  karsten.petersen@colliers.com

  Tlf.nr.
  21287728

  Hjemmeside

  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/94897/Ryttervangen-29-7323-Give.htm

 • Hjortsvangen

  16.639 m² erhvervsgrunde beliggende Hjortsvangen 1, Give. Pris kr. 2.246.265 + moms svarende til kr. 135 pr. m². Kloaktilslutningsbidrag er betalt.

  Der er 2 sammenhængende grunde på henholdsvis 6.387 m² (delnr. 2) og 10.252 m² (delnr. 3), der kan købes enkeltvis eller hver for sig.
  Del nr. 2 er udlagt som et græsareal og del nr. 3 har været anvendt til oplagsplads for tømmerhandel.
  Del nr. 3 er indhegnet på 3 sider.

  Grundene er omfattet af lokalplan nr. 1, der bl.a. bestemmer: Arealerne kun anvendes til erhvervsformål - til industri- og større værkstedsvirks., entreprenør- og større oplagsvirksomhed, samt en gros virksomhed, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

  Kontakt
  Karsten Petersen, Colliers International

  Mail
  karsten.petersen@colliers.com

  Tlf.nr.:
  21287728

  Hjemmeside
  www.colliersemner.dk/ejendomme/100009/Hjortsvangen-1A-7323-Give

 • Dyrskuevej

  Sidste erhvervsgrund i Give med facade mod Midtjyske Motorvej.

  14.968 m² erhvervsgrund beliggende Dyrskuevej 13, Give til salg.
  Pris kr. 3.000.000 incl. kloaktilslutningsbidrag.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 1008 delområde III.

  Delområdet må kun anvendes til erhvervstyper tilhørende miljøklasse 3-6, herunder industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed, engroshandel samt detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.

  Kontakt
  Karsten Petersen, Colliers International

  Mail
  karsten.petersen@colliers.com

  Tlf.nr.:
  21287728

  Hjemmeside
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/98860/Dyrskuevej-13-7323-Give.htm

 • Vejle

 • Roskildevej

  10.313 m² erhvervsgrund beliggende Roskildevej 3, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 1.420.000 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens delområde 1.6.E.8 og lokalplan nr. 117, der bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Området må kun anvendes til regionale erhvervsformål, såsom større fremstillings-, service-og lagervirksomhed, herunder virksomheder med særlige transportbehov. Der henvises i øvrigt til kommuneplanen og lokalplanen.

  Navn: Karsten Petersen, Colliers International

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail:
  karsten.petersen@colliers.com

  Hjemmeside: 
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/94892/Roskildevej-3-7100-Vejle.htm

   

   

   

 • Norgesvej

  51.165 m² erhvervsgrund beliggende Norgesvej 2, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 11.000.475 + moms. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 5, der bl.a. bestemmer, at området kun må anvendes til erhvervsformål.

  Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed.

  Området må endvidere anvendes til service‐ og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Navn: Karsten Petersen, Colliers International

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail:
  karsten.petersen@colliers.com

  Hjemmeside
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/94951/Norgesvej-2-7100-Vejle.htm

Har du også en udstykning, vi skal omtale på kommunens hjemmeside?

Sidst opdateret: 06. februar 2020