Måske skal din virksomhed bygges på en af de mange byggegrunde, der sælges gennem private eller ejendomsmæglerne.

Give

 • Hjortsvangen

  16.639 m² erhvervsgrunde beliggende Hjortsvangen 1, Give. Pris kr. 2.246.265 + moms svarende til kr. 135 pr. m². Kloaktilslutningsbidrag er betalt.

  Der er 2 sammenhængende grunde på henholdsvis 6.387 m² (delnr. 2) og 10.252 m² (delnr. 3), der kan købes enkeltvis eller hver for sig.
  Del nr. 2 er udlagt som et græsareal og del nr. 3 har været anvendt til oplagsplads for tømmerhandel.
  Del nr. 3 er indhegnet på 3 sider.

  Grundene er omfattet af lokalplan nr. 1, der bl.a. bestemmer: Arealerne kun anvendes til erhvervsformål - til industri- og større værkstedsvirks., entreprenør- og større oplagsvirksomhed, samt en gros virksomhed, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

  Kontakt
  Hans Holmann, Colliers International

  Mail
  Hans.Holmann@colliers.com

  Tlf.nr.:
  22257844

  Hjemmeside
  www.colliersemner.dk/ejendomme/100009/Hjortsvangen-1A-7323-Give

 • Dyrskuevej

  Sidste erhvervsgrund i Give med facade mod Midtjyske Motorvej.

  14.968 m² erhvervsgrund beliggende Dyrskuevej 13, Give til salg.
  Pris kr. 3.000.000 incl. kloaktilslutningsbidrag.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 1008 delområde III.

  Delområdet må kun anvendes til erhvervstyper tilhørende miljøklasse 3-6, herunder industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed, engroshandel samt detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.

  Kontakt
  Henrik Aarup-Madsen, Colliers International

  Mail
  Henrik.Aarup-Madsen@colliers.com

  Tlf.nr.:
  40343550

  Hjemmeside
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/98860/Dyrskuevej-13-7323-Give.htm

Vejle

 • Roskildevej

  10.313 m² erhvervsgrund beliggende Roskildevej 3, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 1.420.000 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens delområde 1.6.E.8 og lokalplan nr. 117, der bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Området må kun anvendes til regionale erhvervsformål, såsom større fremstillings-, service-og lagervirksomhed, herunder virksomheder med særlige transportbehov. Der henvises i øvrigt til kommuneplanen og lokalplanen.

  Navn: Klaus Holmstoel, Colliers International

  Tlf.nr.: 20453058

  Mail:
  klaus.holmstoel@colliers.com

  Hjemmeside: 
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/94892/Roskildevej-3-7100-Vejle.htm

   

   

   

 • Norgesvej

  51.165 m² erhvervsgrund beliggende Norgesvej 2, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 11.000.475 + moms. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 5, der bl.a. bestemmer, at området kun må anvendes til erhvervsformål.

  Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed.

  Området må endvidere anvendes til service‐ og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Navn: Klaus Holmstoel, Colliers International

  Tlf.nr.: 20453058

  Mail:
  klaus.holmstoel@colliers.com

  Hjemmeside
  https://www.colliersemner.dk/ejendomme/94951/Norgesvej-2-7100-Vejle.htm

 • Gammelmarksvej

  Samlet grundareal 279.519 m² fordelt på to grundarealer på henholdsvis 84.266 og 195.253 m². 

  Arealerne, der p.t. anvendes til landbrugsformål, er lokalplanlagt til erhvervsbyggeri. 

  Arealerne ønskes solgt samlet, eventuelt i to enheder – prisen afhænger af størrelse og facadeværdi.

  Køber afholder tilslutningsafgifter og eventuelle udgifter til byggemodning.

  Kontakt:
  René Neesgaard, Colliers International

  Mail
  Rene.Neesgaard@colliers.com

  Mobil: 61 55 18 18

  Hjemmeside:
  https://www.colliers.com/da-dk/ejendomme/attraktive-grundarealer-vejle-nord-sælges/dnk-gammelmarksvej-13-15-7100-vejle/dnk59001776

   

Har du også en udstykning, vi skal omtale på kommunens hjemmeside?

Sidst opdateret: