Områdets anvendelse fastlægges til liberalt erhverv I området må der kun opføres eller indrettes boliger i tilknytning til virksomheden. Her kan placeres liberalt erhverv med en bolig knyttet til erhvervet. Ligger ved Sydkrogen i Jelling

Arealerne udbydes til en mindstepris på 100 kr. med tillæg af moms. I prisen er indeholdt hovedledninger til spildevand og regnvand, stamvej, gadebelysning og byggemodningstilslutningsbidrag til spildevand, regnvand, el og vand.

Tilbud afgives skriftligt ved indlevering af nedenstående købsaftale. Det afgivne tilbud må ikke være betinget og skal være angivet med et fast beløb.


Overtagelsesdagen skal ligge inden for en periode på 6 måneder fra tilbudsfristens udløb.


Købsaftalen skal udfyldes med følgende

  • Navn og adresse
  • Eventuel selskabsbetegnelse, CVR nr. og dokumentation for tegningsret
  • Ønsket overtagelsesdag
  • Den tilbudte pris
  • Underskrifter på sidste side

Tilbud fremsendes enten pr. mail til: trive@vejle.dk eller ksore@vejle.dk eller pr. post til: 

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1, 3. sal
7100 Vejle


Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 8 uger efter tidsfristen for indlevering af tilbud.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne vælge frit mellem alle indkomne tilbud på mindsteprisen eller derover, ligesom som Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

 

 

Klik på grundene i kortet for at få flere informationer om ledige erhvervsbyggegrunde.

Sidst opdateret: