Vejle Kommune udbyder lejekontrakt til stadeplads ved Lystbådehavnen beliggende Dyrskuevej 21, Vejle.

Vejle Kommune har siden 2007 arbejdet målrettet med udviklingen af den yderste del af nordkajen i Vejle, hvor lystbådehavnen ligger. Det er siden lykkedes at omdanne de udtjente havnearealer til byformål med boliger og rekreative formål. Selve lystbådehavnen er blevet udvidet, en flydende kajakklub er etableret og der skabt et samlingssted for vandsporten og besøgende i området på klubøen. Mange nye boliger giver området liv med bebyggelserne; Bølgen, Kanalfronten, Havnebo, Kanaltårnene, Havneøen og Zleep Hotel. Hertil kommer restaurant Remouladen samt den ikoniske bebyggelse ”Fjordenhus” tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson, der sammen med de øvrige aktiviteter tilfører området mange besøgende.

Vejle Kommune ønsker at skabe mulighed for, at de mange beboere og besøgende i området kan købe et let måltid mad, is o.lign., og udbyder derfor stadepladsen beliggende Dyrskuevej 21 til leje.

Der kan afgives tilbud om leje af stadepladsen enten til drift fra den eksisterende bebyggelse (Havnegrill-Isboden)
eller til etablering af ny midlertidig bebyggelse i form af pavillon e.lign., der passer ind i området.

Havnegrill-Isboden og inventaret ejes af tømrer- og snedkermester Egon Sørensen. Bebyggelsen er 48 m2 og består af træ. Tegninger samt inventarliste kan ses nedenfor. Hvis man ønsker at byde på stadepladsen til drift fra Havnegrill-Isboden skal dette ske efter aftale med Havnegrill-Isbodens ejer Egon Sørensen, der gerne viser bebyggelsen frem efter aftale, kan træffes på telefon nr. 40 72 86 98, e-mail: egon@es-fritidshuse.dk

Der kan som et alternativ bydes på stadepladsen til etablering af ny midlertidig bebyggelse i form af pavillon e.lign., der passer ind i området. Ny midlertidig bebyggelse må maksimal være 50 m2, og skal kunne placeres indenfor det byggefelt, der er markeret på Kortbilaget nedenfor. Den midlertidige bebyggelse skal i sin udformning passe ind i området. Bebyggelsen skal således have en moderne form, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. Teknik & Miljø, Vejle Kommunes foretager vurdering af, hvorvidt et indleveret projekt i sin form harmonerer med den øvrige bebyggelse i området, hvilket er en forudsætning for, at tilbud kan komme i betragtning.

Uanset om der bydes på stadepladsen til drift fra Havnegrill-Isboden eller med ny midlertidig bebyggelse, bydes der på en midlertidig aftale om leje af stadepladsen (Grundlejeaftalen) , der kan træde i kraft tidligst den 1. marts 2023, og foreløbig løbe frem til 31. december 2028 med mulighed for aftale om forlængelse.

Afgivelse af tilbud

Tilbud om leje af stadepladsen afgives skriftligt ved at udfylde vedlagte Grundlejeaftale. Det afgivne tilbud skal angives med et fast beløb og må ikke være betinget. Ved tilbud på stadepladsen til ny bebyggelse skal projektmateriale tillige indleveres. Se herom i nedenstående Udbudsmateriale.

Tilbud – med eventuelt projektmateriale - skal være Vejle Kommune, JURA, Skolegade 1, 7100 Vejle, att. Trine Vedel Bang, i hænde senest onsdag den 1. februar 2023 kl. 12.00. Tilbud med tilhørende materiale kan også sendes pr. mail trive@vejle.dk

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud 8 uger efter tilbudsfristens udløb.

Grundlejekontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste leje.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

For nærmere information om udbuddet bedes du kontakte chefkonsulent Trine Vedel Bang på tlf. 76 81 15 26 eller mail trive@vejle.dk

Sidst opdateret: