Åstedforretning, krydsombygning Vestre Engvej - Boulevarden i Vejle

Vejle Kommune ønsker at optimere og ombygge krydset Vestre Engvej - Boulevarden i Vejle for at forbedre forholdene og fremkommeligheden for cyklister og bilister.

Derfor ønsker Vejle Kommune ved ekspropriation at erhverve arealer til ombygning af krydset Vestre Engvej og Boulevarden.

Det bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Vejle Kommunes byråd den 29. maj 2019, afholdes åstedsforretning:

Mandag den 5. august 2019 kl. 8.30

Ekspropriationen vedrører matr.nr. 114b og 116e Engene, Vejle Jorder.

Åstedsforretningen den 5. august begynder kl. 8.30 på ejendommen matr. nr. 114b Engene, Vejle Jorder (mødested er Boulevarden 25, 7100 Vejle) og fortsætter efterfølgende på øvrig ejendom.

_______________________________________________________________________________________

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, idet de berørte ejere af ejendomme på strækningen er indvarslet via E-boks.

Ekspropriationsplaner med arealfortegnelse m.m. er fremlagt hos Vejle kommune, Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle fra mandag den 1. juli 2019.
Åbningstiden er mandag-onsdag kl. 8 - 15, torsdag kl. 8 - 17 og fredag kl. 8 - 14.

Sidst opdateret: 26. juni 2019