Find en pri­vat byg­ge­grund til din virk­som­hed

Måske skal din virksomhed bygges på en af de mange byggegrunde, der sælges gennem private eller ejendomsmæglerne.

 • Give

 • Ryttervangen

  3.600 m² erhvervsgrund beliggende Ryttervangen 29, Give til salg. Pris kr. 270.000. Ejendommen er omfattet af lokalplan 035003, delområde C. Ifølge lokalplanen må delområdet anvendes til erhvervsformål.

  Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

  Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Kontakt
  Karsten Petersen, Sadolin & Albæk

  Mail
  kp@sadolin-albaek.dk

  Tlf.nr.
  21287728

  Hjemmeside
  https://sadolin-albaek.dk/ryttervangen-29-7323-give

 • Vejle

 • Roskildevej

  10.313 m² erhvervsgrund beliggende Roskildevej 3, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 1.420.000 Ejendommen er omfattet af kommuneplanens delområde 1.6.E.8 og lokalplan nr. 117, der bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Området må kun anvendes til regionale erhvervsformål, såsom større fremstillings-, service-og lagervirksomhed, herunder virksomheder med særlige transportbehov. Der henvises i øvrigt til kommuneplanen og lokalplanen.

  Navn: Karsten Petersen, Sadolin & Albæk

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail: kp@sadolin-albaek.dk

  Hjemmeside:

  http://www.sadolin-albaek.dk

   

   

 • Norgesvej

  51.165 m² erhvervsgrund beliggende Norgesvej 2, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 11.000.475 + moms. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 5, der bl.a. bestemmer, at området må kun anvendes til erhvervsformål.

  Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed.

  Området må endvidere anvendes til service‐ og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Navn: Karsten Petersen, Sadolin & Albæk

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail: kp@sadolin-albaek.dk

  Hjemmeside
  https://sadolin-albaek.dk/norgesvej-2-7100-vejle

   
 • Lanciavej

  5.502 m² erhvervsgrund beliggende Lanciavej 5, Vejle sælges. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 750.000 excl. moms.

  Ejendommen omfattet af lokalplan nr. 105, der bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Området må kun anv. til erhvervsformål, der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed samt mindre entreprenør- og lagervirksomhed og engroshandel.

  Området må endvidere anv. til service- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

  Navn: Karsten Petersen, Sadolin & Albæk

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail: kp@sadolin-albaek.dk

  Hjemmeside
  https://sadolin-albaek.dk/lanciavej-5-7100-vejle

 • Andkærvej

  3.749 m² erhvervsgrund beliggende Andkærvej 86, Vejle til salg. Kloaktilslutningsbidrag er betalt. Pris kr. 525.000 excl. moms.

  Ejendommen omfattet af lokalplan nr. 105, der bl.a. bestemmer følgende for det pågældende område: Området må kun anv. til erhvervsformål som lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed samt mindre entreprenør- og lager-virksomhed og engroshandel.

  Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke, eller kun i ubetydelig grad, medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Området må endvidere anv. til service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til de pågældende erhverv.

  Navn: Karsten Petersen, Sadolin & Albæk

  Tlf.nr.: 21287728

  Mail: kp@sadolin-albaek.dk

  Hjemmeside
  https://sadolin-albaek.dk

Har du også en udstykning, vi skal omtale på kommunens hjemmeside?

Sidst opdateret: 25. april 2018