Når du anmelder et areal som halvkultur eller udyrket areal, får du ret til at genopdyrke arealet. Dette gælder, selv om arealet måske kommer til at udvikle sig til natur.

Husk: Du kan ikke anmelde arealer, der allerede er registreret som beskyttet natur.

Du kan læse mere om genopdyrkningsret på Landbrugsstyrelsens hjemmeside og i deres vejledning.

 • Hvordan vurderer I min anmeldelse?

  Når vi modtager din anmeldelse, gennemgår vi alle de anmeldte arealer.

  Vi krydstjekker dine anmeldte arealer med beskyttet natur og beskyttede fortidsminder og diger.

  Hvis der er et overlap, tager vi de overlappende arealer ud af din anmeldelse.

  Du vil altid modtage et brev om, hvorvidt vi har godkendt din anmeldelse eller ej.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i, at en del af min jord er beskyttet natur?

  Hvis du ikke er enig i, at en del af din jord er beskyttet natur, kan du kræve, at vi skal lave en konkret vurdering af arealet.

  Vi laver en besigtigelse sammen med dig, hvor vi noterer de planter, svampe og dyr, vi ser på arealet. Sammen med dig beskriver vi driftshistorie ud fra luftfoto og dine oplysninger om støtte på arealerne.

  Ud fra disse oplysninger, vurderer vi, om arealet er beskyttet natur eller ej. Du kan klage over vores vurdering til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke hører fra jer?

  Hvis du ikke modtager en skriftlig godkendelse senest 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse, er din anmeldelse godkendt. 

 • Hvad gør jeg, når jeg vil genopdyrke min jord?

  Når du vil genopdyrke dine anmeldte arealer, skal du give os besked.

 • Har jeg stadig rydningspligt?

  Ja, du har stadig rydningspligt på alle anmeldte halvkulturer og udyrkede arealer.

  Læs mere om rydningspligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret: