Markvanding

Skal du have en ny tilladelse til markvanding? Eller skal du indberette vandmængder, så er det her.

Indberet vandmængder

Du skal indberette, hvor meget grundvand, du har pumpet op i året, der er gået.

Søg om:

  • tilladelse til en ny markvandingsboring
  • at få din tilladelse forlænget
  • tilladelse til at indvinde mere vand

Du skal registrere, hvor meget vand du pumper op, hvis du ejer et anlæg, der kræver en tilladelse til at indvinde grundvand. Hvert år skal du indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Din pligt står i Vandforsyningsloven.

Sidst opdateret: 05. januar 2018