Har du brug for tilladelse til at indvinde mere vand? Skal du have en ny tilladelse til markvanding eller vanding af dyr? Eller skal du indberette vandmængder, så er det her.

Indberet vandmængder

Du skal indberette, hvor meget grundvand, du har pumpet op i året, der er gået.

Søg om tilladelse til markvanding

Her kan du søge om:

  • tilladelse til en ny markvandingsboring
  • at få din tilladelse forlænget
  • tilladelse til at indvinde mere vand

Markvanding i særligt tørre år

Har du et helt særligt ekstra behov for mere vand til vanding af afgrøder i særligt tørre år, kan du søge om en midlertidig forøgelse af din tilladelse.

Søg om tilladelse til vanding af dyr

Her kan du søge om:

  • tilladelse til en boring til vanding af dyr
  • at få din tilladelse forlænget
  • tilladelse til at indvinde mere vand

Du skal registrere, hvor meget vand du pumper op, hvis du ejer et anlæg, der kræver en tilladelse til at indvinde grundvand. Hvert år skal du indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Din pligt står i Vandforsyningsloven.

Sidst opdateret: