Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Vanding

Skal du have en ny tilladelse til markvanding eller vanding af dyr? Eller skal du indberette vandmængder, så er det her.

Indberet vandmængder

Du skal indberette, hvor meget grundvand, du har pumpet op i året, der er gået.

Søg om tilladelse til markvanding

Her kan du søge om:

  • tilladelse til en ny markvandingsboring
  • at få din tilladelse forlænget
  • tilladelse til at indvinde mere vand

Søg om tilladelse til vanding af dyr

Her kan du søge om:

  • tilladelse til en boring til vanding af dyr
  • at få din tilladelse forlænget
  • tilladelse til at indvinde mere vand

Du skal registrere, hvor meget vand du pumper op, hvis du ejer et anlæg, der kræver en tilladelse til at indvinde grundvand. Hvert år skal du indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Din pligt står i Vandforsyningsloven.

Sidst opdateret: 31. januar 2020