Udvidelse eller ændring af større produktioner

Hvis du vil ændre noget ved dit landbrug, skal du eller din konsulent søge på husdyrgodkendelse.dk

Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende:

  • målfast oversigtskort
  • situationsplan
  • kort over bygningsudvidelser
  • afløbsplaner
  • opbevaringsanlæg
  • kapacitetsberegning
  • beredskabsplan
  • oversigt over boringer til indvinding af drikkevand.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Sagerne sendes i høring

Du vil altid kunne finde aktuelle høringer på vores hjemmeside. Søger du om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse skal din sag sendes i høring og kan påklages. Du finder linket til aktuelle høringer her på siden.

Anmeld ændring, der ikke kræver godkendelse

Ændringer, der ikke kræver en tilladelse eller godkendelse, skal også sendes via husdyrgodkendelse.dk. Hvis ansøgningen ikke er fuldt oplyst skal du også sende de supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Du kan anmelde

Driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstald, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, produktionstilpasning.
Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Vil du etablere et mindre dyrehold?

Vil du etablere eller ændre et mindre dyrehold (hobbylandbrug), skal du anmelde det til os. Læs mere om mindre dyrehold

Sådan anmelder du

Send os e-mail, hvor du beskriver dine ønsker. Vedhæft de filer, du har behov for.

Sidst opdateret: