Jobcenteret kan hjælpe økonomisk, hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom.

Hvad er en §56 aftale?

En §56 aftale giver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens 1. sygefraværsdag. Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. 

 Sådan indgår du en §56 aftale

 • Du kan indgå en §56 aftale med en medarbejder, hvis medarbejderen har en lidelse, der forventes at medføre et fravær på mindst 10 dage om året.
 • Udfyld en blanket om §56 aftale.
 • Indsend blanketten til jobcenteret i medarbejderens hjemkommune.
 • Det er jobcenteret, som skal godkende aftalen. 
 • Kontakt os i jobcenteret, hvis du vil høre mere om dine muligheder for støtte til virksomhed og medarbejder ved kronisk/kritisk sygdom. 

Er du selvstændig, kan du i stedet få en §58 aftale. Her gælder de samme vilkår som for en §56 aftale. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en kronisk eller langvarig sygdom?

  Når det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et sygefravær på mindst 10 arbejdsdage om året. 

 • Hvor meget kan virksomheden få i sygedagpengerefusion?

  Op til højeste dagpengesats på 849 kr. pr. dag fra medarbejderens 1. fraværsdag. 

Kontakt Jobcenter Vejle - Sygedagpenge §56 aftale

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 89
Sidst opdateret: