Som arbejdsgiver kan du anmode om at få sygedagpengerefusion, hvis din medarbejder er syg i mere end 30 sammenhængende kalenderdage.

Sådan gør du

  • Du skal som arbejdsgiver anmelde din medarbejders sygefravær senest 5 uger efter 1. sygefraværsdag via NemRefusion*
  • Den sygemeldte medarbejder bliver bedt om at udfylde et oplysningskema
  • Jobcenteret vurderer herefter, om der kan udbetales sygedagpengerefusion

*Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen hverken modtager løn eller sygedagpenge, skal sygefraværet indberettes senest 1 uge efter 1. fraværsdag.  

Sygemeldt som selvstændig

Der gælder særlige regler, hvis du er selvstændig. Læs mere på Sygemeldt som selvstændig.

Kontakt Jobcenter Vejle - Sygedagpenge

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 89
Sidst opdateret: