Som virksomhed spiller du en vigtig rolle, når du har en sygemeldt medarbejder. Her kan du læse mere om samarbejdet mellem virksomhed og jobcenteret i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

 • Anmeld sygefravær

  Anmeld sygefravær senest 5 uger fra første fraværsdag.

  Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen hverken modtager løn eller sygedagpenge, skal sygefraværet indberettes senest 1 uge efter 1. fraværsdag.  

 • Søg om sygedagpengerefusion

  I de fleste tilfælde har medarbejderen ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune.

  Du kan søge om refusion i forbindelse med anmeldelsen af medarbejderens sygefravær. 

  Læs mere om sygedagpengerefusion her.

 • Fast Track - tidlig opfølgning på sygefravær

  Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

  I så fald kan virksomheden inden for de første 5 uger fra 1. fraværsdag med fordel anmode om Fast Track. Så får medarbejderen automatisk den 1. opfølgningsamtale med jobcenteret senest indenfor 2 uger. 

  Det giver mulighed for at sætte hurtigt ind med konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  Vær opmærksom på, at det altid kræver samtykke fra den sygemeldte medarbejder.

 • Arbejdsgivers 4-ugers sygefraværssamtale

  Virksomheder har pligt til at indkalde til en sygefraværssamtale senest
  4 uger fra 1. fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad arbejdsgiveren kan gøre for at bakke op.

  Vær opmærksom på, at du ikke må spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

  Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner.

  Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en
  personlig samtale, kan den også foregå telefonisk. Sygefraværssamtalen skal ikke
  afholdes ved visse alvorlige sygdomme, eller hvis medarbejderen
  er opsagt og fratræder inden for 8 uger fra 1. fraværsdag.

 • Jobcenteret 8-ugers opfølgningssamtale

  Jobcenteret har pligt til at følge op på en sygemeldt medarbejder senest 8 uger efter 1. fraværsdag. 

  Til samtalen lægges en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan komme tilbage
  i arbejde. Her vurderer jobcenteret også, om medarbejderen opfylder betingelserne for at få sygedagpenge.

  Jobcenteret kan også kontakte virksomheden for at drøfte situationen og snakke om forskellige muligheder for skabe gode betingelser for kunne vende tilbage på arbejde på kort og længere sigt. 

  Hvis medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcenteret vurdere om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på,
  at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 • Revurdering af sygedagpengesag efter 22 uger

  Jobcenteret revurderer alle sygedagpengesager efter 22 uger - ekskl. arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage. 

  Det betyder, at jobcenteret vurderer, om den sygemeldte medarbejder fortsat opfylder betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge. 

  Jobcenteret kan enten beslutte at forlænge sygedagpengeperioden eller tilbyde den sygmeldte et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse, som tilsvarende betyder nedsat refusion til virksomheden. 

 • Nedsat refusion ved jobafklaring

  Hvis en medarbejder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag, vil jobcenteret tilbyde et jobafklaringsforløb. 

  Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobafklaringsforløb er 14.416 kr. pr. måned for forsørgere og 10.849 kr. pr. måned for ikke-forsørgere. Normalsats for sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er 17.918 kr. pr. måned.

  Som arbejdsgiver vil du modtage et brev, hvor det fremgår, hvor meget du fremadrettet vil få i refusion. 

  I et jobafklaringsforløb kigger kigger kommunens rehabiliteringsteam på, hvad der skal til for at den sygemeldte medarbejder kan komme tilbage i virksomheden. 

   

 • Raskmeld medarbejder

  Når en sygemeldt medarbejder er rask igen, skal du meddele det via NemRefusion eller ved at henvende dig til jobcenteret. 

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: