Få en medarbejder med udviklingshandicap i fleksjob eller løntilskud. Lav en aftale med Matchpro, som hjælper udviklingshæmmede ud i beskyttet beskæftigelse.

Kunne du eller din virksomhed tænke sig at ansætte en person på særlige vilkår (skånejob), så hjælper vi dig/jer gerne.

Marchpro hjælper personer i gang med en karriere på det ordinære arbejdsmarked - på særlige vilkår. Personerne har vidt forskellig baggrund fagligt, ligesom deres ønsker og kompetencer spænder vidt.

Vi arbejder med en bred vifte af områder i Trekantområdet, f.eks.

  • Service
  • Butik
  • Produktion
  • Kontor
  • Distribution
  • Detailhandel

Hør mere om din virksomheds muligheder

Kontakt jobkonsulenterne i Matchpro:

Frank D. Olesen Jobkonsulent
Send e-mail mobil 21 48 62 60
Torben Ramlov Jobkonsulent
Send e-mail mobil 20 28 41 77
Trine Holm Erichsen Jobkonsulent
Send e-mail mobil 30 30 24 83
Sara Finderup Jakobsen Jobkonsulent
Send e-mail mobil 23 11 27 50
Se en film om beskyttet beskæftigelse og jobtræning
Sidst opdateret: