Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år, og få tilskud til lønnen. Brug ordningen til at få en medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring, og som er klar til et større ansvar fra dag 1.

Tilbyd uddannelse med god økonomi

Virksomheder inden for alle brancher vil i fremtiden få brug for uddannet arbejdskraft. Derfor vil der være skarp konkurrence om, at få fat i de faglærte. Ansættelse af en voksenlærling er en god måde for virksomheder, at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og så er der er god økonomi i ordningen. 


Sådan gør du

 • Kontakt den relevante erhvervskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted, men også for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse
 • Søg jobcentret om tilskud til voksenlærlingens løn ved at bruge selvbetjeningen her på siden.
 • Har du spørgsmål, så kontakt Jobcenter Vejle

Læs mere om voksenlærling

 • Hvem kan blive voksenlærling?

  Alle over 25 år kan blive voksenlærlinge og tage en erhvervsuddannelse inden for alle fag og brancher.

  Er man derudover ledig eller ufaglært, kan virksomheden søge om tilskud til lærlingens løn under uddannelsen.

 • Hvad kan min virksomhed få i tilskud?

  I skoleperioderne kan din virksomhed få et forhøjet tilskud fra AUB på max. kr. 5150,- om ugen (satsen for 2019).

  Voksenlærlingens løn er fastsat i overenskomsten, og der kan ydes et tilskud til lønnen på kr. 30,-/40,- i timen.

  Din virksomhed kan få et løntilskud på kr. 40,- i timen, i hele uddannelsesperioden, hvis voksenlærlingen kan svare ja til et af følgende spørgsmål:

  • Du er ufaglært og har været ledig i mere end 2 måneder
  • Du har en forældet uddannelse (ej brugt i min. 5 år)
  • Du er faglært og har været ledig i mere end 6 måneder

   

  Din virksomhed kan få et løntilskud på kr. 30,- i timen, hvis voksenlærlingen kan svare ja til et af følgende spørgsmål:

  • Du er ufaglært og har været ledig i mindre end 2 måneder
  • Du er ufaglært og i arbejde

   

  Hvis lærlingen er ufaglært og har været ledig i mindre end 2 måneder gives tilskuddet i hele uddannelsesperioden.

  Hvis lærlingen er ufaglært og i arbejde gives tilskuddet i op til 2 år fra uddannelsens start.

  OBS: Hvis lærlingen er faglært og kommer fra beskæftigelse, er der ikke mulighed for at søge tilskud.

 • Ansøgningsfrist for tilskud til voksenlærlingeløn

  Senest 1 måned efter at uddannelsen er påbegyndt (startdatoen på uddannelsesaftalen), skal ansøgningen været modtaget i VITAS.

  Brug selvbetjeningsløsningen her på siden, for at søge jobcentret om tilskud til voksenlærlingens løn.

  Eksempel:
  Start d. 03.05.2019, senest ansøgning d. 02.06.2019, for at få tilskud fra dag 1.

  Ved for sent modtaget ansøgning, bevilges tilskuddet først fra den dato vi har modtaget ansøgningen.

Kontakt vores Virksomhedsservice i Jobcenter Vejle

Havneparken 16C, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 62 00

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
 • Torsdag 8.00 - 17.00
 • Fredag 8.00 - 14.00

E-mail: virksomhedsservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: