Hvis din ændring af et areals anvendelse er til en følsom anvendelse eller du vil udføre bygge- og anlægsarbejde på arealet, skal du søge tilladelse.

Du skal

 1. Vedhæfte en beskrivelse af projektet - se alle kravene i vejledningen
 2. Vedhæfte kort med kortlagt areal, konstateret forureninger og fremtidig placering af bygninger m.m.
 3. Vedhæfte oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke m.m.
 4. Vedhæfte samtlige byggetegninger, der har relevans for vurdering af forureningsproblematikken
 5. Vedhæfte oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden og eventuelle forureningsundersøgelser
 6. Vedhæfte en redegørelse for, at projektet kan gennemføres uden risiko for mennesker og miljø ved følsom arealanvendelse
 7. Have oplysninger om de tiltag, bygherren vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og udearealer
 8. Huske at forberede oplysninger om forventet forureningstilstand efter projektets afslutning

Sådan gør du

 1. Hent ansøgningsskemaet som PDF
 2. Udfyld skemaet og gem som PDF
 3. Skriv til industrimiljo@vejle.dk og vedhæft alle filer
 4. Afvent din kvittering på e-mail inden for 1 uge
Sidst opdateret: