Her kan du læse om de regler, der gælder for flytning af jord.

Ofte stillede spørgsmål om flytning af jord

 • Hvilke jordflytninger skal jeg anmelde før jeg starter?

  Du skal anmelde det, hvis du:

  • Flytter forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytter jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytter jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytter jord bort fra et areal, der anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet
  • Flytter jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • Flytter jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

   Jordmængder under 1 m³ 
   Hvis mængden, du vil flytte, udgør mindre end 1 m³, må du flytte jorden til en godkendt jordmodtager uden at anmelde det til os først.

   Du kan frit aflevere jorden på vores containerpladser i Vejle, Børkop, Give eller Egtved. Skilte på pladserne viser, hvor du skal aflevere jorden.

   OBS! 
   Dette omfatter ikke jord fra kortlagte arealer.

   HUSK:
   Hvis du støder på en forurening under gravearbejdet, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

 • Hvem skal anmelde flytning af jord?

  Flytningen skal anmeldes af:

  • den ejer, bruger eller bygherre, der sætter flytningen af jorden i gang, eller
  • den, der er ansvarlig for at flytte jorden, f.eks. entreprenøren

   

  OBS! 
  Ingen, der er involveret i flytningen, må udføre deres opgave, før de har sikret sig, at flytningen er anmeldt.

   

 • Hvornår må jeg flytte jord?

  Du må flytte anmeldepligt jord, når du har anmeldt det på Jordweb og vi har anvist jordflytningen.

  Du kan også vælge at flytte jorden direkte til en karteringsplads, som er godkendt til at modtage og kategorisere jorden. Hvis du vælger at gøre det, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt jordflytningen på Jordweb. (Anmeld det som en ”straks flytning”)

  Du må kun flytte anmeldepligtigt jord med det samme, hvis der er tale om et uheld med forurening eller rørbrud. Så kan det være nødvendigt straks at flytte jord.

  I det tilfælde må du flytte jorden midlertidigt til f.eks. en container. Du skal anmelde den videre flytning senest tre hverdage efter den midlertidige flytning.

   

 • Er "jord" også boreslam, fejesand og lignende?

  • Boreslam, fejesand, bagharp og lignende er ikke jord, men affaldsprodukter. Dem skal du bortskaffe efter gældende regler.

   Kontakt AffaldGenbrug, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bortskaffe affald.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en forurening, mens jeg graver?

  Hvis du støder på en forurening, mens du graver eller under transport af jorden, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte os.

 • Hvad er kravene til analyserne af jorden?

  Du kan se kravene til antallet af analyser og analyseparametre for områdeklassificerede arealer, lettere forurenede arealer, offentlige veje og rabatter og godkendte modtageanlæg i Jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1 og 2.

  Hvis du flytter jord til en karteringsplads, der er godkendt til at modtage og behandle jord, er der ikke krav om, at et jordparti skal være karakteriseret med analyser på forhånd.

  En sådan flytning kan du køre som en straks flytning, så snart du har anmeldt den digitalt på www.jordweb.dk.

 • Hvordan kategoriseres jorden og hvor må jeg flytte den hen?

  Jord kategoriseres i tre hovedgrupper:

  • Kategori 1 jord er jord, der som udgangspunkt er ren
  • Kategori 2 jord er jord, der er lettere forurenet
  • Over kategori 2 jord er jord, der er kraftigere forurenet, og jord der ikke kan kategoriseres som kategori 1 eller 2

   

  Jorden skal analyseres, for at du kan dokumentere hvilken kategori, der hører under.

  I jordflytningsbekendtgørelsen kan du se hvor mange analyser, der som minimum skal foretages, og hvad der mindst skal analyseres for.

   

  Kategorien bestemmer

  Det er jordens kategori, der bestemmer, hvor du må flytte jorden hen. Du kan:

  • Selv finde et modtageanlæg, som er godkendt til at modtage den kategori jord, du skal flytte
  • Få os til at fortælle dig, hvor du kan flytte jorden hen

   

  Hvis du vælger at aflevere jorden på en karteringsplads, må du flytte jorden, når du har anmeldt jordflytningen, uden at den er kategoriseret.

 • Jeg vil flytte jord fra et kortlagt areal. Hvad skal jeg vide?

  Hvis arealet er kortlagt, skal du rekvirere kortlægningsbrevet, inden du graver. Som ejer har du fået et kortlægningsbrev af Region Syddanmark, dengang de kortlagde din ejendom. Hvis du ikke har kortlægningsbrevet, og det ikke ligger på weblageret, må du kontakte Region Syddanmarks jordforureningsafdeling for at få det tilsendt.

  Brevet fastslår, hvor eventuelle forureningssteder er placeret og hvilke aktiviteter, og dermed hvilke mulige forureningskomponenter, der har ført til kortlægningen. Kortlægningsbrevet danner grundlag for hvilke stoffer, der skal analyseres for på det kortlagte areal.

   

  Når du anmelder jordflytningen skal du vedhæfte:

  • Kortlægningsbrevet som dokumentation for, at det er de rigtige analyser, der er lavet
  • En skitse som viser, hvor jorden graves op i forhold til det kortlagte areal
  • Analyseresultaterne

  OBS! I visse tilfælde kan antallet af analyser reduceres. Det er som udgangspunkt kun tilfældet, hvis det i en godkendt jordhåndteringsplan er dokumenteret, at det er miljømæssigt forsvarligt at flytte kortlagt jord med den samme mængde analyser, som det kræves for områdeklassificerede arealer og vejarealer. Det er kommunen, som skal godkende jordhåndteringsplanen og mængden af analyser.

 • Må jeg genbruge jord i et nyt projekt?

  Hvis du i stedet for at aflevere jorden hos en godkendt jordmodtager vil genbruge den i et nyt projekt, kan det kræve en tilladelse.

Sidst opdateret: