Indberet deklaration til påtegning efter planlovens §42 eller ansøg om udstykningserklæring.

Vejle Kommune skal vurdere, om en ejendom kan udstykkes jævnfør ejendomsavancebeskatningsloven
§ 8 i forbindelse med salg af en bolig- eller sommerhusejendom på over 1.400 m².

Vejle Kommune skal alene vurdere muligheden for udstykning ved salg af ejendommen.

Gælder din forespørgsel udstykningsmuligheder på baggrund af den nyeste ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, se denne side: Ejendomsvurdering 2023

Sidst opdateret: