Indberet deklaration til påtegning efter planlovens §42 eller ansøg om udstykningserklæring.

Vejle Kommune skal vurdere, om en ejendom kan udstykkes jævnfør ejendomsavancebeskatningsloven
§ 8 i forbindelse med salg af en bolig- eller sommerhusejendom på over 1.400 m².

Vejle Kommune skal alene vurdere muligheden for udstykning ved salg af ejendommen.

Gælder din forespørgsel udstykningsmuligheder på baggrund af den nyeste ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, se denne side: Ejendomsvurdering 2023

Det er kun deklarationer, der skal påtegnes efter Planlovens §42 der skal indberettes her. Andre deklarationer, herunder aflysninger af eksisterende deklarationer, samt undtagelser fra byggeskadeforsikring skal indsendes til forvaltningens hovedpostkasse teknikogmiljo@vejle.dk.

Sidst opdateret: