Hvis du ønsker at genanvende eller mellemdeponere forurenet eller lettere forurenet jord skal du have en tilladelse til det.

Hvis du vil genanvende jord, som indeholder miljøfremmede stoffer, kræver det en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19. Tilladelsen skal sikre, at projektet ikke forurener grundvand, jord og undergrund.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad skal jeg gøre for at få en tilladelse?

  En tilladelse kræver følgende:

  • At du med en risikovurdering kan dokumentere, at genanvendelsen ikke udgør en uacceptabel påvirkning af miljøet
  • At materialerne erstatter rene råstoffer

   

  En tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 skal muligvis screenes i forhold til reglerne om VVM.

  Du skal indsende en ansøgning til os

  Din ansøgning skal som et minimum indeholde:

  • En projektbeskrivelse 
  • En situationsplan hvor projektområdet er markeret på arealet
  • En beskrivelse af jorden, herunder forureningsgraden
  • En risikovurdering af de aktuelle miljøfremmede stoffers indvirkning på det konkrete miljø
  • En tidsplan for projektets gennemførelse

   

  Send ansøgningen til jordogvarme@vejle.dk  

 • Må jeg mellemdeponere forurenet jord?

  Du skal sikre at det ikke medfører en risiko for miljø eller sundhed, hvis det er nødvendigt at mellemdeponere jorden inden du kan genanvende eller bortkøre det. Derfor kræver mellemdeponering som udgangspunkt også en tilladelse.

  Du skal indsende en ansøgning til os

  Din ansøgning skal som et minimum indeholde:

  • En projektbeskrivelse 
  • En situationsplan hvor projektområdet er markeret på arealet
  • En beskrivelse af jorden som ønskes mellemdeponeret
  • En risikovurdering af de aktuelle miljøfremmede stoffers indvirkning på det konkrete miljø
  • En tidsplan for mellemdeponeringen

  Send ansøgningen til jordogvarme@vejle.dk  

 • Jeg vil gerne genindbygge vejjord i eksisterende vej

  Fyldjord og lignende i vejmatrikler forventes at være lettere forurenet (kategori 2). Hvis der ikke er mistanke om at jorden er kraftigere forurenet, kan du uden tilladelse genindbygge den i forbindelse med ledningsarbejder o. lign.

  Det gælder også ved mindre anlægs- og reguleringsarbejder, hvis vejjorden kun flyttes et kort stykke. Så forbliver den samlede belastning med forurening uændret inden for det lokale område.

Sidst opdateret: