Se de generelle vilkår for etablering af fortovsrestauranter på offentlige gadearealer.

 1. Teknik & Miljø skal godkende placeringen og fastsætte omfanget af restauranten.

 2. Der må kun disponeres over det til formålet anviste areal.

 3. Der må ikke under nogen form foretages indgreb eller beskadigelse af gadebefæstelserne. Måtte en opgravning undtagelsesvis vise sig nødvendig, skal den fornødne opgravningstilladelse indhentes hos Teknik & Miljø, Vejafdelingen.

 4. Overdækning af fortovsrestauranterne må principielt ikke foretages, hvorfor der til eventuel afskærmning alene må anvendes parasoller.

 5. Etablering af faste installationer for fortovsrestauranter må - uanset at restaurantens tilstedeværelse er af ren midlertidig karakter - kun foretages efter forud indhentet tilladelse hos Teknik & Miljø, Vejplan og Myndighed.

 6. Bestemmelserne i det af Vejle Byråd vedtagne "Regulativ for benyttelse af gågaderne i Vejle" er gældende for så vidt angår fortovsrestauranter på gågaderne.

 7. Servering skal foretages af personale fra restauranten. Gæsterne må ikke selv hente mad- eller drikkevarer i restauranten og tage disse med ud på fortovsrestauranten, og benyttelse må derfor ikke på noget tidspunkt have karakter af selvbetjening.

 8. Servering på fortovsrestauranten skal ophøre senest kl. 22.00, således at der efter kl. 22.30 ikke befinder sig gæster på denne.

 9. Senest kl. 22.30 skal borde, stole m.v. fjernes fra fortovsrestauranten.

 10. Godkendelsen er midlertidig og vil således kunne inddrages omgående og til enhver tid, for så vidt der måtte opstå gener og ulemper i forbindelse med etableringen, eller der af en eller anden grund måtte fremsættes berettiget indsigelse herimod.

 11. Fortovsrestauranten kan uden ydelse af erstatning kræves fjernet efter påkrav i tilfælde af uopsættelige ledningsarbejder eller lignende. Samme bestemmelser gælder i tilfælde af brand.

 12. Tilladelsen meddeles efter samråd med politiet.

 

Sidst opdateret: