Kørsel med taxi

Vil du være taxichauffør eller taxivognmand? Læs om vores krav og dine muligheder.

Forny eller søg om førerkort

Sådan bliver du taxichauffør

Du skal have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) og et førerkort, hvis du vil have lov til at føre:

 • en taxi
 • en limousine
 • et køretøj til sygetransport
 • køre offentlig servicetrafik

For at få erhvervskørekortet skal du:

 • være fyldt 21 år
 • have kørekort til kategori B (personbiler og varebiler med maksimal totalvægt på højst 3.500 kg, og som højst har plads til ni personer)
 • ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan skabe tvivl om, hvorvidt du vil misbruge retten til erhvervsmæssig befordring
 • have bestået køreprøven til erhvervsmæssig personbefordring

Indstilling til køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring sker ved henvendelse til borgerservice.

Fakta om førerkort

Læs hvordan du får et førerkort og se vores krav til dig.

 • Hvordan får jeg et førerkort?

  Du skal søge om et førerkort hos os.

  For at få et førerkort skal du opfylde følgende krav:

  • Det faglige skal være i orden
  • Du må ikke være straffet for grove overtrædelser af lovgivningen

  OBS: Førerkort gælder i højst 5 år ad gangen.

 • Sådan skal din faglige baggrund være

  Du skal inden for de sidste 10 år have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

  Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 45 timer.

  Du skal beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde.

  Du skal dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

  Hvis du kun vil have førerkort til sygetransport, kan vi fritage dig for kursuskravet, hvis du:

  • har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede, eller
  • har gennemført en uddannelse, der svarer til grunduddannelsen i ambulance

   

 • "Vandel og god skik" - dine personlige forhold

  "Vandel" betyder levevis. At leve op til  lovens krav om "vandel og god skik" betyder at:

  • Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende mulighed for nye overtrædelser i forbindelse med erhvervet som chauffør.
  • Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

  Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold m.v. kan indgå i denne vurdering. 

 • Husk kortet under kørslen!

  Chauffører, der udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal:

  • enten have et førerkort, eller
  • efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen.

  Når du kører, skal du enten have førerkortet med eller have dokumentation for at du har bestået kurset. Så kan du vise dem til politiet, når de spørger efter dem.

Sådan bliver du taxivognmand

Du skal have en tilladelse fra os, hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.

Du søger om tilladelse ved at møde op hos Teknik & Miljø i åbningstiden.

Vores krav til dig, før du kan få en tilladelse

Vi stiller en række krav til dig, som du skal opfylde, inden du kan få lov til at drive taxikørsel.

 • Dine faglige kvalifikationer

  Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Se listen over kursusudbydere.

  Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

   

 • Din økonomi og gæld til det offentlige

  Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om én tilladelse skal du dokumentere, at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

  Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

   

 • "Vandel og god skik"


  Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

  Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

  Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.
  Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

   

 • Virksomhedsform

  Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

  Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Sidst opdateret: 19. januar 2018