Hvis du ejer en virksomhed, skal du være opmærksom på, om dine transporter sker inden for færdselslovens regler om køretøjets bredde, længde og vægt.

Hvis du har behov for en transport, der ikke opfylder færdselslovens regler, kræver det en særlig tilladelse. Specialtransporter omfatter transport med modulvogntog, tunge transporter eller omfangsrige transporter.

Fakta og regler om specialtransporter

 • Modulvogntog

  Modulvogntog er køretøjer med en længde op til 25,25 m. koblet sammen af 2 eller 3 enheder som f.eks. lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Vogntoget må samlet veje op til 60 tons.

  Kørsel med modulvogntog er omfattet af virksomhedsordningen, som Vejdirektoratet administrerer. Transport med modulvogntog er en forsøgsordning, som oprindelig gik frem til 2011, men er blevet forlænget til og med 2030. Modulvogntog må kun køre på et udvalgt vejnet, som skal være tilpasset vogntoget for at leve op til kravene om sikkerhed og fremkommelighed. Transportministeren har udpeget et overordnet vejnet, som det er muligt at bygge om, så det leve op til kravene.

  Din virksomhed skal godkendes og være optaget i ”Bekendtgørelse om det vejnet mv., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt” for at benytte sig af transporter med modulvogntog.

  Hvis du ønsker transport til din virksomhed med modulvogntog, kan du sende din ansøgning til Teknik & Miljø. Din ansøgning skal som minimum indeholde virksomhedens navn og en beskrivelse eller et kort af den ønskede rute. Vi afholder udgifterne til at undersøge vejnettet, og vi sørger for at indhente de nødvendige tilladelser ved Vejdirektoratet og politiet. Din virksomhed afholder udgifterne til de nødvendige ombygninger af vejnettet.

  Vi har allerede flere veje, der er ombygget til transport med modulvogntog. På Vejdirektoratets kort kan du se, hvilke ruter og virksomheder der er godkendt til transport med modulvogntog, og få mere information om modulvogntog, virksomhedsordningen og ruter i Danmark. Du kan også se hvilke ruter, der er i gang med at blive undersøgt med henblik på godkendelse til transport med modulvogntog.

 • Omfangsrige transporter

  Omfangsrige transporter er  større end bredde (3,30m) x højde (4,10m) x længde (30m). Transporter udover de angivne mål kræver en tilladelse til særtransport.

 • Tunge transporter

  Tunge transport er transporter, der overskrider færdselslovens regler om vægtbegrænsning. Transporterne er opdelt i forhold til det afsatte vejslid, og kræver en tilladelse til særtransport.
  Se vejdirektoratets kort over tungvognsvejnettet her

 • Særtransport

  Særtransport er transporter, hvor vogntoget ikke overholder de grænseværdier for omfang og vægt, der er angivet i færdselsloven. Den type af transporter kræver en særtransporttilladelse, som du kan ansøge om direkte ved politiet.

  Du kan hente ansøgningen og læse mere om særtransporter på politiets hjemmeside om transporttilladelser.

  Uanset hvilken transporttype du bruger, er det føreren, der bærer ansvaret for at kørslen sker uden fare og ulempe.

Se hvilke ruter og virksomheder, der har ansøgt og er godkendt til transport med modulvogntog

Sidst opdateret: