Du kan hænge plakater op i lysmasterne langs indfaldsvejene til Vejle, hvis du søger om lov først. Valgplakater kræver ikke tilladelse, men du skal sætte dig ind i reglerne.

Regler for valgplakater ved offentlige veje 

Regler for øvrige plakater ved offentlige veje

 • Læs retningslinjerne for ophængning af plakater på offentlig vej i Vejle

  • Du kan annoncere for aktiviteter, der har relevans for et bredt udsnit af borgere og besøgende i Vejle Kommune, og som er åbne for deltagelse for alle. Dit arrangement skal finde sted i Vejle Kommune.
  • Retningslinjerne gælder for plakatopsætning på alle offentlige veje i Vejle med undtagelse af plakatsøjler og plakattavler.
  • Opsætning må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Teknik & Miljø. Du kan søge om ophængning på lysmaster via knappen øverst på siden.
  • Opsætning må kun ske på lysmaster.
  • Hvem kan ansøge om at hænge plakater op?
   • Arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer og lignende.
   • Arrangører for større enkeltstående arrangement omhandlende udstilling, cirkus, sport, musik, offentlige møder, loppemarkeder mv. Ved enkeltstående arrangement forstås som udgangspunkt højst ét arrangement af denne type om året
  • Når du opsætter plakater, skal du følge reglerne:
   • Du må ikke klæbe plakater på masterne.
   • Du må ikke skære eller bore i masterne.
   • Plakaterne skal have et fast underlag af vandfast materiale med et areal på max. 0,5 m2 .
   • Du må kun sætte plakaterne fast med snor, der ikke beskadiger masterne. Du må ikke bruge metaltråd.
   • Plakaterne må ikke være kørebanen nærmere end 0,75 m, og plakaternes underkant skal være mindst 2,3 m over terræn.
   • Du må kun ophænge én plakat på hver mast. Dog to, hvis du hænger dem i samme højde.
   • Du må tidligst opsætte plakaterne 4 uger før påbegyndelsen af arrangementet.
   • Du skal fjerne alle plakater senest 2 dage efter arrangementet.
  • Du skal som ansøger selv opsætte og nedtage plakaterne.
  • I tilfælde, hvor du ikke overholder retningslinjerne, fjerner vi plakaterne på din bekostning.
  • Du skal følge bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger”.
  • Plakatregulativ for Vejle Kommune er under udarbejdelse. Retningslinjer ovenfor gælder indtil Plakatregulativet for Vejle Kommune er vedtaget.

I og omkring Vejle Midtby må plakaterne sættes op langs følgende veje

 • Fredericiagade
 • Koldingvej til Grønlandsvej
 • Ribe Landevej til Nederbro
 • Sønderbrogade
 • Boulevarden
 • Vedelsgade
 • Vesterbrogade/Vardevej til Raakjærsvej
 • Dæmningen fra Vissingsgade til Gammelhavn
 • Nørrebrogade
 • Horsensvej til Motorvejen
 • Jellingvej til Petersmindevej

I alle byer gælder det at:

 • Du må kun sætte plakater op inden for byzone
 • Plakaterne må ikke sættes op på master foran butikker

Annoncering på byens pyloner

Har du et arrangement eller begivenhed af bred interesse, så har du også mulighed for at annoncere på de digitale infoskærme på Horsensvej og Koldingvej i Vejle - de såkaldte pyloner. Læs mere her

Plakatsteder ved busstoppesteder

Plakatstederne administreres af AFA Decaux. Kontakt: tlf. 86 12 02 88 eller www.afajcd.dk

Sidst opdateret: