Søg om lov til at hænge plakater op

Du kan hænge plakater op i lysmasterne langs indfaldsvejene til Vejle, hvis du søger om lov først. Valgplakater kræver ikke tilladelse, men du skal sætte dig ind i reglerne.

Regler for valgplakater ved offentlige veje 

Regler for øvrige plakater ved offentlige veje

 • Læs retningslinjerne for ophængning af plakater på offentlig vej i Vejle
  • Du kan annoncere for aktiviteter, der har relevans for et bredt udsnit af borgere og besøgende i Vejle Kommune, og som er åbne for deltagelse for alle. Dit arrangement skal finde sted i Vejle Kommune.
  • Retningslinjerne gælder for plakatopsætning på alle offentlige veje i Vejle med undtagelse af plakatsøjler og plakattavler.
  • Opsætning må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Teknik & Miljø. Du kan søge om ophængning på lysmaster via knappen øverst på siden.
  • Opsætning må kun ske på lysmaster.
  • Hvem kan ansøge om at hænge plakater op?
   • Arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer og lignende.
   • Arrangører for større enkeltstående arrangement omhandlende udstilling, cirkus, sport, musik, offentlige møder, loppemarkeder mv.
  • Når du opsætter plakater, skal du følge reglerne:
   • Du må ikke klæbe plakater på masterne.
   • Du må ikke skære eller bore i masterne.
   • Plakaterne skal have et fast underlag af vandfast materiale med et areal på max. 0,5 m2 .
   • Du må kun sætte plakaterne fast med snor, der ikke beskadiger masterne. Du må ikke bruge metaltråd.
   • Plakaterne må ikke være kørebanen nærmere end 0,75 m, og plakaternes underkant skal være mindst 2,3 m over terræn.
   • Du må kun ophænge én plakat på hver mast. Dog to, hvis du hænger dem i samme højde.
   • Du skal fjerne alle plakater senest dagen efter udløbet af tilladelsen.
  • Du skal som ansøger selv opsætte og nedtage plakaterne.
  • I tilfælde, hvor du ikke overholder retningslinjerne, fjerner vi plakaterne på din bekostning.
  • Du skal følge bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger”.
  • Plakatregulativ for Vejle Kommune er under udarbejdelse. Retningslinjer ovenfor gælder indtil Plakatregulativet for Vejle Kommune er vedtaget.

I og omkring Vejle Midtby må plakaterne sættes op langs følgende veje

 • Fredericiagade
 • Koldingvej til Grønlandsvej
 • Ribe Landevej til Nederbro
 • Sønderbrogade
 • Boulevarden
 • Vedelsgade
 • Vesterbrogade/Vardevej til Raakjærsvej
 • Dæmningen fra Vissingsgade til Gammelhavn
 • Nørrebrogade
 • Horsensvej til Motorvejen
 • Jellingvej til Petersmindevej

I alle byer gælder det at:

 • Du må kun sætte plakater op inden for byzone
 • Plakaterne må ikke sættes op på master foran butikker

Plakatsteder ved busstoppesteder

Plakatstederne administreres af AFA Decaux. Kontakt: tlf. 86 12 02 88 eller www.afajcd.dk

Sidst opdateret: 13. november 2018