Få support til den grønne omstilling og dan partnerskab med Vejle Kommune.

Den grønne omstilling drives både med forretningsudvikling i virksomhederne og med pres fra lovgivne instanser, herunder de nye nationale love og EU-direktiver. Samfundet skal bl.a. udvikle mere effektive energikilder, cirkulær økonomiske produkter og reducere affaldsmængder.

Vejle Kommune bidrager med ressourcer til at arbejde med en grøn omstilling hos virksomheder og udvikler partnerskaber med erhvervslivet for at fremdrive omstillingen.

Service med De Grønne Erhvervsguider

De Grønne Erhvervsguider fra Vejle Erhverv tilbyder support til virksomheder i Vejle Kommune med den grønne omstilling. Vi vil gerne i dialog med virksomheder om deres muligheder og begrænsninger. Vi vejleder den enkelte virksomhed ud fra dens ståsted og behov.

De Grønne Erhvervsguider tilbyder virksomheder:

  • Inspiration til energi- og klimatiltag samt affaldsminimering
  • Gratis netværkstilbud inden for produktion og eksport
  • Events inden for energi- og klimatiltag og affaldsminimering
  • Sparring til støttemuligheder og andre finansieringsmuligheder
  • Matchmaking til uddannelsesinstitutioner, virksomheder, klynger og erhvervshuse
  • Tilbud om et formelt samarbejde med Vejle Kommune i form af et partnerskab

Partnerskab med Vejle Kommune

De Grønne Erhvervsguider knytter bånd mellem virksomheder og Vejle Kommune med en partnerskabsmodel, hvor Vejle Erhverv tilbyder virksomheden både viden og erhvervsservice, der fremmer den enkelte virksomheds grønne omstilling.

Virksomheden bidrager til gengæld med aktiviteter, der øger energieffektiviteten og reducerer affaldsmængderne i og uden for virksomhedens værdikæde. Med det formål at virksomheden reducerer klimaaftrykket og forbedrer virksomhedens resultater på bæredygtighed. En fælles indsats der skal bidrage til, at Vejle Kommune som samfund opnår de ambitiøse klimamål.

Vi giver gerne en kop kaffe

Vi er meget interesseret i at tage en dialog med virksomheder i Vejle Kommune om deres ståsted og muligheder. Så kontakt endelig De Grønne Erhvervsguider ved nærmere interesse.

Sidst opdateret: