Grøn teknologi

Green Start Up har et fagligt fokus på iværksætteri og udvikling inden for ny energiteknologi og energieffektive løsninger.

Green Start Up har et fagligt fokus på udvikling og iværksætteri inden for energiteknologi og bæredygtige løsninger. Rådgivning og sparring er målrettet iværksættere og mindre virksomheder. Vi tilbyder:

  • Matchmaking for grønne virksomheder 
  • Risikovillig kapital til kloge idéer 
  • Vækst via internationalisering 
  • Green Start Up 
  • Test, demonstration og udvikling

Green Tech Centeret, er et udviklingsmiljø indenfor grøn teknologi, med kontorfaciliteter, testlaboratorium og demonstrationspark, hvor virksomheder kan afprøve og demonstrere nye produkter og løsninger i fuld skala.

Afdelingen Green Start Up drives af Vejle Erhverv og er et led i kommunens mange tilbud til iværksættere og virksomheder.

Læs mere om Green Tech Center her.

Sidst opdateret: 21. juni 2019