Vejle Erhverv har fokus på at skabe vækst og udvikling i lokale produktionsvirksomheder.

Dialog og samarbejde

Vejle Erhverv tager altid udgangspunkt i de udfordringer og behov din virksomhed har. Vi samarbejder gerne om opgaver som for eksempel produktudvikling, produktion, procesoptimering, kommercialisering og internationalisering.

Gennem dialog og samarbejde med din produktionsvirksomhed igangsætter og understøtter vi udviklingsprocesser, der fremmer jeres interesser og vækstmuligheder.

Inspirerende netværk

Vækstværk Vejle

'Vækstværk Vejle' er Vejle Kommunes netværk for industrivirksomheder. Vores aktiviteter og den løbende dialog har til formål, at facilitere og inspirere til samarbejde og derved udnytte hinandens kompetencer, skabe vækst og synergi for alle parter.

Indholdet i vores netværksaktiviteter sammensættes i tæt samarbejde med virksomhederne. I netværket er der bl.a. fokus på:

  • Industri 4.0
  • Resilience
  • Grøn teknologi
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtig produktion
  • Produktudvikling og 3D print
  • Kvalificeret arbejdskraft

Ønsker du at vide mere om netværket, så er du velkommen til at kontakte os.

Netværk for bæredygtig produktion

Netværk for bæredygtig produktion er et fagligt netværk for personer, der arbejder med produktion og grøn omstilling til dagligt. Netværket er for industrivirksomheder, der arbejder eller skal arbejde med grøn omstilling, i de 7 kommuner i Trekantområdet. 

I netværket kan du få mere viden og styrket dine kompetencer inden for nedbringelse af CO2, bæredygtig produktion, samt idéer til hvordan man kommunikerer det til omverdenen. Som deltager er du også selv med til at bestemme indhold for netværket, for at sikre mest muligt værdi for deltagerne.

Møderne holdes på skift på virksomhederne. Møderne afholdes fra kl. 14-17, og har samme opbygning. På alle møder vil vi komme omkring:

  • Hvad handler det om (oplæg om emnet)
  • Hvilke tilskudsmuligheder er der (Puljer og ordninger)
  • Hvilke eksterne samarbejdspartnere kunne være relevante (GTS institutter, universiteter mm.)

Det er gratis at deltage i møderne. Evt. udgifter til eksterne indlægsholdere, betales dog af deltagerne. Tilmeld dig netværket for bæredygtig produktion her.

Sidst opdateret: