Vejle Erhverv har fokus på at skabe vækst og udvikling i lokale produktionsvirksomheder.

Dialog og samarbejde

Vejle Erhverv tager altid udgangspunkt i de udfordringer og behov din virksomhed har. Vi samarbejder gerne om opgaver som for eksempel produktudvikling, produktion, procesoptimering, kommercialisering og internationalisering.

Gennem dialog og samarbejde med din produktionsvirksomhed igangsætter og understøtter vi udviklingsprocesser, der fremmer jeres interesser og vækstmuligheder.

Vækstværk Vejle

Vækstværk Vejle er Vejle Kommunes netværk for industrivirksomheder.

I netværket er der bl.a. fokus på:

  • Industri 4.0
  • Resilience
  • Grøn teknologi
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtig produktion
  • Produktudvikling og 3D print
  • Kvalificeret arbejdskraft

Vores forskellige arrangementer og den løbende dialog har til formål, at facilitere og inspirere til samarbejde og derved udnytte hinandens kompetencer, skabe vækst og synergi for alle parter. Indholdet i vores netværksaktiviteter sammensættes i tæt samarbejde med virksomhederne.

Ønsker du at vide mere om netværket, så er du velkommen til at kontakte os.

Sidst opdateret: