Med projektet ’Baltic Large Scale Computing (LSC)’ kan SMV’er få adgang til at anvende storskala computerkraft til innovation eller til at forkorte deres produkters ’time to market’.

Projektet Baltic LSC er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler. Projektet udløber i juni 2021.

Baggrunden for projektet er, at EU årligt mister ca. 3 procent af det samlede bruttonationalprodukt (BNP) på, at virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad anvender storskala computerkraft.

Projektet Baltic LSC har som mål at opbygge et netværk af storskala computerkraft, der letter adgangen for SMV’ere. Virksomhederne kan benytte netværket til f.eks. at bearbejde store datamængder hurtigt, køre komplekse simuleringer, CFD-modeller og ansigtsgenkendelsesprogrammer.

SMV’ere, der deltager i projektet, kan i projektperioden få gratis adgang til at anvende storskala computerkraft. Efter projektets udløb skal netværket være selvbærende og prisen på de enkelte opgaver vil blive gradueret efter omfanget af netværkets kapacitet.

Der er krav om, at virksomheder gennemgår træning i anvendelse af netværket samt at give feedback.

Med i projektet er partnere fra forskellige EU lande:

  • Tekniske partnere fra Sverige, Polen og Letland er ansvarlige for udviklingen af LSC netværket (hardware, software og APP’s).
  • Innovationscentre og erhvervsparker i Tyskland, Finland, Estland, Litauen og Danmark (Vejle Erhverv) bidrager med at skabe et miljø af virksomheder og R&D centre.

Kontakt os for yderligere information.

Baltic Large Scale Computing
Sidst opdateret: