Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

C-Voucher

Med projektet 'C-Voucher' kan SMV'er få adgang til konsulentbistand til udvikling af en cirkulær ide og tilhørende forretningsmodel, gennem brug af designtænkningsmetoder. Man får desuden kontant støtte til teknologiudvikling. Alle aktiviteter er 100% finansierede.

'C-Voucher' er et europæisk projekt under EU’s Horizon 2020 med en attraktiv støtteordning til et begrænset antal SMV’er. Der er tre ansøgningsrunder i 2019-2020, og ca. 8 pladser i alt til danske SMV’er. Der er både lange og korte forløb.

Lange forløb

Intensiv konsulent- og designbistand over 9 mdr. til udvikling og implementering af en cirkulær ide, forretningsmodel og understøttende teknologisk løsning.

Op til 60.000 Euro kontant til teknologiudvikling inden for:

 • Digitalisering
 • Hybride løsninger & Engineering

Teknologiudviklingen skal udføres af SMV’er eller GTS’er.

Rådgivning og støtte til yderligere finansieringsmuligheder (offentlig og privat).

SMV’er udvælges ud fra den cirkulære ide og dens markedspotentialer:

 • Brugen af cirkulær økonomiske principper
 • Vækstpotentialer
 • Markedspåvirkninger
 • Implementeringsmuligheder
 • Kompetence niveau

Kontakt os for yderligere information og aktuel ansøgningfrist.

Korte forløb

Konsulent- og designbistand over 2-3 mdr. til arbejde med cirkulær forretningsmodel og handlingsplan.

15.000 Euro kontant til udviklingsaktiviteter i organisationen. Pengene kan anvendes til at finansiere virksomhedens eget timeforbrug.

Rådgivning og støtte til yderligere finansieringsmuligheder (offentlig og privat).

SMV’er udvælges ud fra den cirkulære ide og dens markedspotentialer:

 • Brugen af cirkulær økonomiske principper
 • Vækstpotentialer
 • Markedspåvirkninger
 • Implementeringsmuligheder
 • Kompetence niveau

Kontakt os for yderligere information og aktuel ansøgningsfrist.

C-Voucher
Sidst opdateret: 14. september 2020