Erhvervshus Sydjylland er din sparringspartner, til vejledning eller som indgang til attraktive programtilbud med tilskudsmuligheder.

Sparring

Erhvervshus Sydjyllands dør er åben for alle sydjyske virksomheder, der har brug for sparring og inspiration til at overkomme udfordringer, vækste og/eller udvikle sig.

Programforløb og projekter

Erhvervshus Sydjylland er desuden operatør eller partner på en række programforløb og projekter, som er målrettet de sydjyske virksomheders behov. Der er typisk tale om forløb, som via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse finansieres af Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling eller danske finanslovsmidler.

I forhold til programaktiviteter tilbydes virksomheder støttemuligheder til udvikling, rådgivning og innovation - primært indenfor husets faglige specialer:

  • Eksport
  • Digitalisering
  • Grøn omstilling
  • Salg & økonomi

Læs mere på Erhvervshus Sydjyllands hjemmeside.

Sidst opdateret: