Viden og forskning

I Danmark konkurrerer vi med den øvrige verden på viden. Viden er en konkurrenceparameter, der hjælper virksomheder og iværksættere til at differentiere sig i et marked.

Vejle Erhverv hjælper gerne din virksomhed videre, således at du bedst muligt kan udnytte din virksomheds potentiale. Vi har et velfungerende samarbejde med højere og videregående uddannelser i og omkring Vejle.

Få en studerende i praktik
Virksomheder kan få et kortere praktikophold fra en studerende fra en uddannelsesinstitution. Her har virksomheder mulighed for at få indsigt i den sidste nye teori og forskning, som kan omdannes til praksis. En studerende kan se på din virksomhed med nye og fagligt kompetente øjne. Det handler også om at tiltrække fremtidens arbejdskraft – talenterne.

Indled et forskningssamarbejde
Har din virksomhed en god udviklingsidé, som kræver viden for at blive til virkelighed? Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller procesoptimering, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst. Med InnoBooster programmet kan du få tilført viden f.eks. ved at indlede et innovationssamarbejde med landets universiteter. Læs mere om InnoBooster programmet her.

Få tilkoblet en erhvervs-ph.d.
Med ordningen om erhvervs-ph.d. får virksomheden en kandidat, der kan gennemføre et forskningsprojekt af høj kvalitet og skabe resultater, der kan føre til kommerciel gevinst. Samtidig får virksomheden styrket sine relationer til eksisterende og nye samarbejdsparter i universitetsmiljøet. Projektet giver personen med erhvervs-ph.d.  mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt, hvor resultaterne bringes i anvendelse. Læs mere om ordningen om erhvervs-ph.d. her.

Sidst opdateret: 26. april 2018